ĐTC Phanxicô (02/4) cầu xin cho mọi người cảm nhận được sự gần gũi với người vô gia cư

Nghe bài này

Sáng thứ Năm, tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha dâng Thánh lễ với ý chỉ tiếp tục cầu nguyện cho người vô gia cư. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng trong cuộc sống, người Kitô hữu phải ý thức mình được Chúa chọn, vui mừng đi theo lời hứa và trung tín với giao ước

 

Ngọc Yến – Vatican

Đức Thánh Cha bày tỏ lòng thương cảm đối với người vô gia cư như sau: “Trong những ngày đau buồn này chúng ta thấy nổi lên nhiều vấn đề đang bị che giấu. Trên nhật báo hôm nay, có một bức hình gây xúc động: nhiều người vô gia cư của một thành phố, họ đang ở trong một bãi đậu xe. Chúng ta xin Thánh Têrêsa Calcutta thức tỉnh chúng ta, để cảm nhận được sự gần gũi với những người đang phải sống khó khăn, đặc biệt người vô gia cư trong cuộc khủng hoảng này”.

Thiên Chúa chỉ quên khi tha thứ tội lỗi

Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi”. Mở đầu bài giảng Đức Thánh Cha đã trích dẫn câu đáp ca trên để kết nối với Bài đọc I nói về sự trung thành của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha giải thích như sau: “Thiên Chúa luôn nhớ giao ước đã lập ra, Ngài không bao giờ quên, Ngài chỉ quên khi tha thứ tội lỗi. Sự trung tín của Thiên Chúa với Ápraham là ký ức về những lời hứa mà Ngài đã thực hiện. Chúa chọn Ápraham để thực hiện một giao ước phong nhiêu”.

Ba chiều kích đời sống đức tin

Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Ở đây, tuyển chọn, lời hứa và giao ước là ba chiều kích trong đời sống đức tin, ba chiều kích của đời sống Kitô hữu: mỗi người chúng ta là một người được tuyển chọn. Chúng ta là Kitô hữu bởi vì chúng ta được tuyển chọn và trong việc tuyển chọn này có một lời hứa hy vọng và một dấu hiệu đó là sự phong nhiêu”.

Sau khi nói về ân sủng mà chúng ta đã đón nhận từ nơi Thiên Chúa, Đức Thánh Cha đề cập đến bổn phận của người Kitô hữu, mà theo Đức Thánh Cha đó là bước thứ ba, “để có thể đón nhận sự phong nhiêu của lời hứa, anh chị em phải giữ giao ước với Thiên Chúa, và giao ước là lòng trung tín. Chúng ta đã được tuyển chọn, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một lời hứa, bây giờ Ngài yêu cầu chúng ta một giao ước trung tín”.

Đức Thánh Cha kết luận: “Chúa Giêsu đã đến để thực hiện lại công trình tạo dựng, Ngài đến để chuộc lại tội lỗi chúng ta, để giải thoát chúng ta. Anh chị em là Kitô hữu nếu anh chị em đáp lời xin vâng trước việc tuyển chọn mà Thiên Chúa đã thực hiện, nếu anh chị em đi theo sau những lời hứa mà Thiên Chúa đã thực hiện và nếu anh chị em sống giao ước với Thiên Chúa”.

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS