ĐTC Phanxicô: cần loại bỏ tận gốc nạn bạo hành phụ nữ

Nghe bài này

Trong sứ điệp gửi đến chiến dịch toàn quốc có tên “Một làn sóng dài chống bạo hành của nam giới đối với nữ giới”, Đức Thánh Cha nói rằng “bạo lực đối với phụ nữ là một loại cỏ độc hại gây đau khổ cho xã hội chúng ta và cần phải loại bỏ tận gốc”. Ngài khẳng định rằng “mức độ nhân văn của chúng ta được bộc lộ qua cách chúng ta đối xử với phụ nữ, trong mọi khía cạnh”.

Sáng kiến trên được tổ chức bởi Radio1Rai và Cadmi, một mạng lưới hỗ trợ chống bạo hành phụ nữ.

Tình trạng coi rẻ phụ nữ

Đức Thánh Cha nhận xét rằng ở quá nhiều nơi, quá nhiều hoàn cảnh, phụ nữ bị đặt ở vai trò phụ, bị coi là thấp kém, giống như đồ vật. Ngài nói: “Nếu một người bị hạ xuống thành một đồ vật thì phẩm giá của họ không còn được nhìn thấy nữa, họ chỉ bị coi là tài sản mà người ta có thể sử dụng mọi lúc, thậm chí là đàn áp”.

Sự mập mờ của truyền thông

Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến vai trò mập mờ của các phương tiện thông tin đại chúng. “Một mặt họ đề cao sự tôn trọng và đề cao phụ nữ; nhưng mặt khác, họ liên tục truyền tải những thông điệp dựa trên chủ nghĩa khoái lạc và chủ nghĩa tiêu dùng, những hình mẫu của họ, cả nam lẫn nữ, tuân theo các tiêu chí thành công, tự khẳng định, cạnh tranh, sức mạnh thu hút người khác và thống trị họ”. Ngài lưu ý rằng “ở đâu có thống trị ở đó có lạm dụng!”

Giáo dục đặt nhân phẩm của phụ nữ ở trung tâm

Trước tai họa lạm dụng phụ nữ về thể xác và tâm lý, Đức Thánh Cha thúc giục cần phải cấp bách tìm lại những mối quan hệ công bằng và cân bằng, dựa trên sự tôn trọng và thừa nhận lẫn nhau. Ngài nhấn mạnh rằng cần một hành động giáo dục, bắt đầu từ gia đình, đặt nhân phẩm của họ làm trung tâm.

Đừng thờ ơ nữa!

Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc rằng “Nhiệm vụ của chúng ta, trách nhiệm của mọi người, là lên tiếng cho những người chị em không có tiếng nói của mình: những phụ nữ là nạn nhân của sự lạm dụng, bóc lột, bị gạt ra ngoài lề xã hội và áp lực quá đáng”. Và ngài kêu gọi: “Chúng ta đừng thờ ơ nữa! Cần phải hành động ngay lập tức, ở mọi cấp độ, với quyết tâm, khẩn trương và can đảm”.

Hồng Thủy – Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

BÀI MỚI NHẤT

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS