ĐTC Phanxicô: Đừng quên những người không có đủ cơm bánh hàng ngày

Nghe bài này

Trong sứ điệp gửi đến những người làm nông nghiệp, các tham dự viên “Ngôi làng Coldiretti” được tổ chức tại Circo Massimo ở Roma, từ ngày 13-15/10/2023, Đức Thánh Cha mời gọi họ nhớ đến những người thiếu những gì cần thiết để nuôi sống họ. Ngài nói: “Chúng ta mơ về một thế giới trong đó nước uống, cơm bánh, công việc, thuốc men, ruộng đất, nhà ở, là những điều sẵn có” cho tất cả mọi người.

Sự kiện “Ngôi làng Coldiretti” là nơi những người trồng trọt và doanh nhân trong lĩnh vực nông nghiệp từ các vùng khác nhau của Ý lập các gian hàng để nâng cao nhận thức về tính đa dạng sinh học và tính bền vững của nền nông nghiệp, mô hình dựa trên sự khác biệt và chất lượng của sản phẩm “Made in Italy”, tinh thần khởi nghiệp của nông dân trẻ và những giới hạn của việc canh tân đổi mới.

Giá trị công việc

Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha dùng lời của Thánh Gioan XXIII để nhấn mạnh giá trị công việc: ngành nông nghiệp “vì sự thăng tiến toàn diện con người”, ở cấp độ cá nhân và cộng đồng, và là “sự tham gia vào việc thực hiện kế hoạch quan phòng của Thiên Chúa trong lịch sử”; nông nghiệp “phải được quan niệm và sống như một ơn gọi và một sứ mạng”.

Cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa

Và Đức Thánh Cha nói tiếp rằng “công trình sáng tạo đã được Thiên Chúa muốn như một món quà và gia sản được ủy thác cho con người”, “trên đường thành toàn”, nghĩa là cởi mở và hướng tới sự hoàn thiện. “Khi trao nó cho con người, như một của cải cần được bảo vệ, Thiên Chúa đã sắp đặt để con người góp phần hướng nó tới sự hoàn hảo mà nó đã được định sẵn và sẽ đạt đến vào ngày sau hết”. Do đó, “trong khi con người làm việc, thay đổi thế giới, nhưng cũng thay đổi chính mình, thì họ trở nên có trách nhiệm và quảng đại hơn”.

Tình yêu trở thành sự phục vụ

Mệnh lệnh “cai quản trái đất” được Thiên Chúa trao cho con người, như được nói trong Sách Sáng Thế, được nói rõ hơn trong Tin Mừng, trong đó sự thống trị được nhìn thấy trong “lý lẽ của tình yêu trở thành sự phục vụ”, đã được Chúa làm chứng tá qua cái chết và sự phục sinh.

Lạm dụng đất đai chúng ta phải trả giá đắt

Tuy nhiên, Đức Thánh Cha lưu ý, ngày nay, thông qua các công nghệ mới, con người thực thi quyền lực của mình “thường buộc trái đất phải sinh hoa trái”, nhưng cái giá mà thiên nhiên phải trả là rất cao, như được chứng minh bằng các cuộc khủng hoảng khí hậu. Ngài nói: “Chúng ta càng ngược đãi trái đất, làm ô nhiễm nước và không khí, chúng ta càng lấy đi không gian của đa dạng sinh học, khi chặt phá rừng và làm tổn hại hệ sinh thái, thì việc đối phó với sự bất ổn của các sự kiện khí tượng càng trở nên khó khăn hơn”.

Đừng quên người nghèo

Cùng với thiên nhiên, nhân loại cũng phải gánh chịu hậu quả của biến đổi khí hậu và đặc biệt là người nghèo, những người có nguy cơ không còn đủ cơm ăn hàng ngày. Do đó, Đức Thánh Cha kêu gọi có những lựa chọn nhằm đảm bảo toàn bộ dân số trên thế giới có được lương thực cần thiết, bằng cách can đảm lựa chọn điều đúng chứ không chỉ là điều dụng ích, thuận tiện, mang lại lợi nhuận.

Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS