ĐTC Phanxicô tiếp các thành viên của Bộ Giáo lý Đức tin

Nghe bài này

Sáng ngày 26/1/2024, trong cuộc tiếp kiến dành cho các thành viên của Bộ Giáo lý Đức tin tham dự Đại hội toàn thể thường niên tại Vatican, Đức Thánh Cha một lần nữa nhấn mạnh rằng việc chúc lành không chính thức cho một cặp đồng tính hoặc chưa kết hôn không phải là chúc lành cho sự kết hợp của họ mà là một dấu hiệu cho thấy sự gần gũi của Giáo hội Công giáo đối với họ và hy vọng rằng họ sẽ lớn lên trong đức tin.

Chúc lành

Trong bài nói chuyện, trong khi tập trung vào các cuộc thảo luận của Bộ Giáo lý Đức tin về các Bí tích, phẩm giá con người và đức tin, đặc biệt là tầm quan trọng của việc truyền giáo, Đức Thánh Cha cũng đề cập đến tài liệu “Fiducia Supplicans” về “ý nghĩa mục vụ của việc chúc lành”, đã được Bộ công bố vào ngày 18/12/2024.

Đức Thánh Cha nói: “Mục đích của ‘các chúc lành mục vụ và tự phát” là thể hiện một cách cụ thể sự gần gũi của Chúa và Giáo hội đối với tất cả những ai, khi thấy mình ở trong những hoàn cảnh khác nhau, xin được giúp đỡ để tiếp tục – đôi khi để bắt đầu – một hành trình đức tin”.

Bí tích

Đề tài đầu tiên trong bài diễn văn của Đức Thánh Cha là về “các Bí tích”. Ngài nói rằng các Bí tích “nuôi dưỡng và làm cho đời sống của Giáo hội phát triển”, và do đó đòi hỏi các thừa tác viên có “sự quan tâm đặc biệt”. Đức Thánh Cha kêu gọi “hãy yêu thương và trân trọng vẻ đẹp cũng như sức mạnh cứu độ của các Bí tích!”.

Phẩm giá

Về đề tài phẩm giá, Đức Thánh Cha cho biết Bộ Giáo lý Đức tin đang làm việc về tài liệu có chủ đề này. Ngài hy vọng rằng tài liệu sẽ giúp chúng ta, “với tư cách là một Giáo hội, luôn gần gũi với tất cả những người, trong cuộc sống cụ thể hàng ngày, đấu tranh và đích thân trả giá để bảo vệ quyền lợi của những người không được quan tâm”.

Đức tin

Tiếp đó, Đức Thánh Cha đã suy tư về chủ đề đức tin và nhận định: “Chúng ta không thể che giấu sự thật rằng ở nhiều khu vực rộng lớn trên hành tinh, đức tin, như Đức Biển Đức XVI đã nói, không còn là điều kiện tiên quyết hiển nhiên cho cuộc sống chung”. Ngài lưu ý về việc đức tin thường “bị phủ nhận, bị chế nhạo, bị gạt ra ngoài lề và bị chế giễu”. Do đó, việc loan báo và truyền đạt đức tin trong thế giới ngày nay phải để ý đến một số yếu tố.

Đặc biệt, Đức Thánh Cha đã chỉ rõ rằng “các nền văn hóa đô thị mới, với nhiều thách thức nhưng cũng đặt ra những câu hỏi chưa từng có về ý nghĩa”, nhu cầu của “việc hoán cải truyền giáo trong các cơ cấu giáo hội”, và cuối cùng, “tính trung tâm của kerygma (lời loan báo) trong đời sống và sứ mạng của Giáo hội”. Và đây là điều cần được Bộ Giáo lý Đức tin trợ giúp.

Hồng Thủy – Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS