ĐTC Phanxicô yêu cầu các cha xứ hãy là những nhà truyền giáo hiệp hành

Nghe bài này

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi sứ điệp đến các cha xứ vừa tham gia cuộc họp quốc tế chia sẻ về kinh nghiệm hiệp hành tại Vatican từ ngày 29/4 đến ngày 2/5/2024. Ngài yêu cầu các cha xứ này giúp đỡ để tiếp tục lắng nghe tiếng nói của các cha xứ và mời gọi phát triển những khoảnh khắc trò chuyện trong Thánh Thần giữa các cha xứ.

Mở đầu sứ điệp được công bố ngày 8/5/2024, Đức Thánh Cha viết: “Tôi có một điều yêu cầu anh em, những người đã đến đây đại diện cho các cha xứ từ khắp nơi trên thế giới: chúng tôi cần sự giúp đỡ của anh em để tiếp tục lắng nghe tiếng nói của các cha xứ trước phiên họp thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục”.

Cần thêm các linh mục tham gia vào tính hiệp hành

Đức Thánh Cha nói rằng cuộc họp quốc tế “Các cha xứ với Thượng hội đồng” vừa qua là một cuộc họp rất quan trọng nhưng vẫn chưa đủ: “Chúng ta phải làm nhiều hơn nữa nếu muốn đưa một số đông các linh mục hơn vào tính năng động hiệp hành. Và điều này không thể chỉ được thực hiện bởi Ủy ban Tổng Thư ký Thượng Hội đồng và các Bộ của Giáo triều Rôma, những đơn vị đã tổ chức cuộc họp này”.

Do đó, Đức Thánh Cha yêu cầu các cha xứ đã tham dự cuộc họp, khi trở về nhà, “trở thành những nhà truyền giáo của tính hiệp hành” với các cha xứ khác. Ngài đưa ra các đề nghị cụ thể mà các cha xứ có thể khuyến khích việc thực thi tính hiệp hành: “Hướng dẫn suy tư về việc canh tân thừa tác vụ của cha xứ theo tinh thần hiệp hành và truyền giáo, thúc đẩy những khoảnh khắc đối thoại trong Thần Khí giữa các cha xứ, cách trực tiếp hoặc trực tuyến, tận dụng cơ hội của các cuộc họp đã được tổ chức hoặc tổ chức một cách cụ thể”. Ngài cũng yêu cầu các cha xứ “thông báo cho Ban Thư ký Thượng Hội đồng về kết quả của những cuộc họp này”.

Nhiệm vụ Đức Thánh Cha trao phó

Hơn nữa, Đức Thánh Cha yêu cầu các cha xứ đã tham dự cuộc họp, khi trở về nhà, hãy trình bày ý tưởng này với các Giám mục và với các Hội đồng Giám mục, đồng thời nói với họ rằng đó là nhiệm vụ mà Đức Thánh Cha đã giao phó.

Về vấn đề này, Đức Thánh Cha nói rằng trong thư gửi các cha xứ trên thế giới vào ngày 2/5, ngài đã thông báo cho họ về sáng kiến này và giới thiệu các cha xứ tham dự cuộc họp tại Vatican như là những nhà truyền giáo hiệp hành giữa họ. Ngài viết: “Bây giờ tôi sẽ ký nó và sau đó một bản sao sẽ được chuyển cho mỗi người trong anh em, để anh em có thể phổ biến nó khi trở về nhà”.

Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha cảm ơn sự hợp tác của các cha xứ và hứa cầu nguyện cho họ cũng như xin họ cầu nguyện cho ngài.

Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS