ĐTC thành lập các nhóm nghiên cứu các chủ đề của Thượng hội đồng

Nghe bài này

Ngày 17/02 vừa qua, Đức Thánh Cha đã thành lập các nhóm nghiên cứu cho các chủ đề được đề xuất từ phiên họp Thượng hội đồng vào tháng 10/2023, đồng thời ấn định ngày diễn ra phiên họp thứ hai của Thượng hội đồng lần thứ 16, từ ngày 02 đến 27/10/2024.

Theo văn kiện được ban hành, để chuẩn bị cho phiên họp tiếp theo của Thượng hội đồng về tính hiệp thành với chủ đề “Hướng đến một Giáo hội Hiệp hành: Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ”,  Đức Thánh Cha yêu cầu các Bộ và cơ quan của Giáo triều Rôma cộng tác với Tổng Thư ký Thượng Hội đồng để thành lập các nhóm nghiên cứu, nhằm phân tích chuyên sâu về một số chủ đề nổi lên trong phiên họp đầu tiên của Thượng hội đồng về Hiệp hành.

Đức Thánh Cha nhắc lại rằng nhiệm vụ của Tổng Thư ký Thượng hội đồng phụ thuộc trực tiếp vào ngài, đồng thời hỗ trợ và đồng hành với tiến trình Thượng hội đồng như được thiết lập theo thời gian, bao gồm thúc đẩy mối quan hệ giữa các Giám mục và Giáo hội địa phương trên tinh thần hiệp hành và hiệp thông với Giám mục Roma.

Tài liệu “Hướng tới tháng 10/2024” do Tổng Thư ký Thượng hội đồng ban hành vào ngày 11/12/2023 đã nhấn mạnh rằng phiên họp tiếp theo sẽ tập trung vào cách sống tính hiệp hành ở mọi cấp độ trong Giáo hội. Trong văn kiện mới này, Đức Thánh Cha nói rõ rằng một số chủ đề quan trọng nhất nảy sinh từ việc lắng nghe các Giáo hội sẽ cần một thời gian để suy tư về thần học, giáo luật và mục vụ. Theo tiến trình Thượng hội đồng, việc nghiên cứu các chủ đề này sẽ có sự tham gia của các chuyên gia từ tất cả các châu lục và các Bộ của Giáo triều. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha không nêu rõ có bao nhiêu nhóm sẽ được thành lập, những chủ đề nào sẽ được nghiên cứu hoặc ai sẽ tham gia vào các nhóm nghiên cứu.

Phúc trình tổng hợp được công bố vào cuối phiên họp Thượng hội đồng đầu tiên đã chỉ ra một số vấn đề, như sự cần thiết phải cập nhật một số quy tắc Giáo luật, đào tạo các thừa tác viên chức thánh, tương quan giữa Giám mục và các dòng tu, nghiên cứu mục vụ và thần học về chức phó tế.

Trong văn kiện, Đức Thánh Cha còn nhắc lại rằng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, do Đức Hồng Y Mario Grech đứng đầu, sẽ điều phối công việc của các nhóm nghiên cứu giữa các Bộ. Với tư cách là một thực thể, Văn phòng Tổng thư ký không phải là một phần của Giáo triều, vì thế sẽ tường trình trực tiếp với ngài.

Cũng vào ngày 17/02, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm 6 cố vấn mới cho Văn phòng Tổng Thư ký Thượng hội đồng. Với bổ nhiệm mới này, Văn phòng hiện tổng cộng có 16 cố vấn.

Phiên họp thứ hai của Thượng hội đồng lần thứ 16 sẽ diễn ra từ ngày 02 đến 27/10. Các tham dự viên sẽ đến Roma vào ngày 29/9 để tham gia khóa tĩnh tâm kéo dài hai ngày trước khi bắt đầu các phiên họp.

Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

BÀI MỚI NHẤT

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS