ĐTC viết lời tựa cho sách về trò chuyện trong Thánh Thần

Nghe bài này

Đức Thánh Cha đã viết lời tựa cho cuốn sách đồng tác giả của cha Juan Antonio Guerrero Alves, SJ., nguyên bộ trưởng Bộ Kinh tế của Toà Thánh, và cha Óscar Martín López, SJ., với tựa đề “Cuộc trò chuyện trong Thánh Thần – Nghệ thuật phân định và thực hành tính hiệp hành”, sẽ được Nhà xuất bản Vatican phát hành vào thứ Ba ngày 30/4.

Trong lời tựa, Đức Thánh Cha diễn tả sự hài lòng khi cuốn sách cung cấp cho người đọc đầy đủ các tài liệu tham khảo lịch sử để nắm bắt chiều sâu của phương pháp trò chuyện trong Thánh Thần, được áp dụng trong Thượng hội đồng về hiệp hành. Cuốn sách chỉ ra rằng phương pháp hiệp hành là một kinh nghiệm thiêng liêng, trong đó việc nói và nghe bảo đảm rằng Chúa Thánh Thần là nhân vật chính thực sự.

Đức Thánh Cha nói rằng, ý tưởng trong sách về cuộc trò chuyện như “đổ vào một dòng chảy chung” xứng đáng được phát triển hơn nữa trong tương lai. Thật vậy, khái niệm về trò chuyện này cho phép đưa ra những cái nhìn khác nhau để làm phong phú thêm dòng chảy chung đó. Việc trò chuyện nhiều hơn trong đời sống xã hội và giáo hội sẽ mang lại lợi ích to lớn cho chúng ta. Trong cuộc trò chuyện trong Thánh Thần, chúng ta tìm thấy một con đường tham gia hướng tới sự hiệp thông và canh tân sứ mạng, khuyến khích sự tham gia của tất cả mọi người và chào đón sự đa dạng lớn lao mà tất cả chúng ta đều có trong sự hiệp thông và hiệp nhất.

Cuộc trò chuyện trong Thánh Thần, sự phân định và tính hiệp hành trước hết bao gồm việc lắng nghe. Con đường hiệp hành được Giáo hội thực hiện là con đường lắng nghe với chiều sâu. Chỉ khi chúng ta thực sự lắng nghe nhau thì chúng ta mới trở nên phong phú và sâu sắc hơn trong sự hiệp thông và sứ vụ của mình.

Đức Thánh Cha cho biết chương về các khuynh hướng nội tâm đặc biệt cần thiết đối với ngài. Như nhiều lần ngài đã nói, “ý hướng của chúng ta không phải là triệu tập quốc hội hay thậm chí là tiến hành một cuộc thăm dò dư luận. Chúng ta muốn bước đi cùng nhau như anh chị em, lắng nghe Chúa Thánh Thần”. Việc lắng nghe Thánh Thần đòi hỏi một thái độ nội tâm nhất định. Chỉ bằng cách này, sự hiệp thông và sứ mạng của chúng ta mới có thể được củng cố.

Với chương cuối dành cho cách thức cụ thể để tiến hành cuộc trò chuyện trong Thánh Thần. Chương này giải thích phương pháp, cách tiến hành, những khía cạnh cần chú ý cách đặc biệt. Đức Thánh Cha đề nghị chương này không nên được đọc như thể nó là phần kết của cuốn sách. Mọi phương pháp đều là phương tiện để đạt được mục đích chứ không phải là mục đích. Tầm quan trọng của các chương trước chính là việc cho phép chuẩn bị và áp dụng tốt phương pháp này.

Đức Thánh Cha kết luận: “Tài liệu làm việc đã nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc huấn luyện trò chuyện trong Chúa Thánh Thần. Đối với tôi, cuốn sách cung cấp những tài liệu hữu ích cho mục đích này”.

Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS