Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức sẽ tham gia thánh hiến Nga và Ucraina

Nghe bài này

Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI sẽ hợp ý với Đức Thánh Cha Phanxicô và các giám mục trên thế giới trong việc cầu nguyện và thánh hiến Nga và Ucraina cho Đức Mẹ vào ngày 25/3/2022.

Ngày 20/3/2022, Đức tổng giám mục Georg Gänswein, thư ký riêng của Đức Biển Đức XI, đã xác nhận điều này với hãng tin CNA tiếng Đức.

Đức tổng giám mục Georg Gänswein đã viết trong một email cho hãng tin rằng: “Tất nhiên là Đức nguyên Giáo hoàng sẽ tham gia lời Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi cầu nguyện thánh hiến Nga và Ucraina cho Trái tim Vô nhiễm Mẹ Maria.”

Tuy nhiên, có lẽ Đức nguyên Giáo hoàng sẽ tham gia cách riêng tư và không hiện diện trong nghi thức thánh hiến tại đền thờ thánh Phêrô.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi các giám mục trên toàn thế giới hợp với ngài cầu nguyện cho hoà bình và thánh hiến Nga và Ucraina cho Đức Mẹ. (CNA 20/03/2022)

Hồng Thủy – Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

BÀI MỚI NHẤT

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS