Đức Thánh Cha dâng lễ Chúa Ba Ngôi với các thiếu nhi

Nghe bài này

Vào sáng Chúa Nhật, 26/5, trong chương trình Ngày Thế giới trẻ em, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ với khoảng 50 ngàn người hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô, với đa số là trẻ em.

Trong bài giảng lễ, Đức Thánh Cha đã giảng ứng khẩu và đối thoại với các trẻ em.

Ngài nói: Chúng ta ở đây để cầu nguyện, cùng nhau cầu nguyện, cầu nguyện với Chúa. Và chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Có bao nhiêu chúa? Một Chúa trong ba Ngôi: Chúa Cha, Đấng đã tạo dựng nên tất cả chúng ta, Đấng yêu thương chúng ta rất nhiều. Khi chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa Cha, thì lời cầu nguyện là Kinh Lạy Cha. Chúng ta luôn cầu xin Thiên Chúa, Cha của chúng ta, đồng hành cùng chúng ta trong cuộc sống và làm cho chúng ta lớn lên.

Và tên của Chúa Con là gì? Giêsu! Và Chúa Giêsu, chúng ta cầu xin Chúa Giêsu giúp đỡ chúng ta, gần gũi chúng ta và khi chúng ta rước lễ, chúng ta đón nhận Chúa Giêsu và Chúa Giêsu tha thứ mọi tội lỗi cho chúng ta. ĐTC hỏi: Có phải Chúa Giêsu tha thứ tất cả không? [trẻ em: Phải] Nhưng liệu Chúa có luôn tha thứ tất cả không? [trẻ em: Có]. Có phải luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn không? [trẻ em: phải] Và nếu có một ông hay một bà, tội nhân, tội nhân, tội nhân mắc nhiều tội, Chúa Giêsu có tha thứ cho họ không? [trẻ em: có] Người cũng tha thứ cho những tội nhân xấu xa nhất phải không? [trẻ em: phải]. Đúng vậy! Đừng quên điều này: Chúa Giêsu tha thứ mọi sự và luôn tha thứ và chúng ta phải khiêm tốn cầu xin sự tha thứ. “Xin tha thứ cho con, Lạy Chúa, con đã phạm sai lầm. Con yếu đuối. Cuộc sống đã đẩy con vào khó khăn nhưng Chúa tha thứ tất cả. Con muốn thay đổi cuộc sống của con và xin Chúa giúp con”.

Và Chúa Thánh Thần là ai? Thánh Thần là Thiên Chúa, Người ở trong chúng ta. Chúng ta lãnh nhận Chúa Thánh Thần trong Bí tích Rửa tội, chúng ta lãnh nhận Người trong các Bí tích. Chúa Thánh Thần là Đấng đồng hành với chúng ta trong cuộc sống. Chúng ta hãy suy nghĩ điều này và cùng nhau nói: “Chúa Thánh Thần đồng hành với chúng ta trong cuộc sống”. Người là Đấng nói trong trái tim chúng ta những điều tốt đẹp mà chúng ta phải làm. Và khi chúng ta làm điều xấu thì Người sẽ la rầy chúng ta bên trong. Chúa Thánh Thần là Đấng ban sức mạnh cho chúng ta, an ủi chúng ta trong những khó khăn. Đức Thánh Cha mời gọi các trẻ lặp lại: “Chúa Thánh Thần đồng hành với chúng ta trong cuộc sống”. Như vậy, anh chị em thân mến, các con thân mến, tất cả mọi người, tất cả chúng ta đều hạnh phúc vì chúng ta tin. Đức tin làm cho chúng ta hạnh phúc. Và chúng ta tin vào Thiên Chúa, Đấng là: “Cha, Con và Thánh Thần”. Chúa Cha đã tạo dựng nên chúng ta, Chúa Giêsu đã cứu độ chúng ta và Chúa Thánh Thần đồng hành với chúng ta trong cuộc sống.

Để chắc chắn, các Kitô hữu, chúng ta cũng có một người mẹ, mẹ chúng ta tên là gì? Tên của Mẹ Thiên Đàng của chúng ta là Maria. Chúng con có biết cầu nguyện với Đức Mẹ không? Và các trẻ em đã đọc Kinh Kính Mừng với Đức Thánh Cha.

Cuối cùng, xin Chúa chúc lành cho chúng con, chúng con cầu nguyện cho tất cả chúng ta, để chúng ta có thể tiến bước, tất cả chúng ta, cầu nguyện cho cha mẹ, cầu nguyện cho ông bà, cầu nguyện cho các trẻ em bệnh tật. Hãy luôn cầu nguyện và trên hết là cầu nguyện cho hoà bình, để không còn chiến tranh.

Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS