Đức Thánh Cha Phanxicô chuẩn nhận phép lạ do sự bầu cử của chân phước Mama Antula

Nghe bài này

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chuẩn phép lạ sẽ dẫn đến việc phong thánh cho Mẹ “Mama Antula”.

Ngày 24 tháng 10 năm 2023, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chuẩn nhận một phép lạ mới nhờ sự chuyển cầu của Mẹ “Mama Antula,” gọi là Chân phước Maria Antonia của Thánh Giuse. Thánh nhân là người Á Căn Đình và đã chịu trách nhiệm hướng dẫn các cuộc tĩnh tâm I-Nhã sau khi các tu sĩ Dòng Tên bị trục xuất khỏi đất nước này vào thế kỷ 18.

Đài Vatican cho hay: “Sau khi trục xuất các tu sĩ Dòng Tên khỏi Á Căn Đình, Mẹ Antula đã đi từ thị trấn này sang thị trấn khác trong các vùng nghèo ở phía đông bắc Á Căn Đình để cổ võ các cuộc tĩnh tâm theo truyền thống Ignatiô. Chỉ trong tám năm, mẹ đã tổ chức được các khóa cho 70.000 người.”

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một thông điệp tới người dân Á Căn Đình vào năm 2016 sau khi Mẹ được phong chân phước, ĐTC nói rằng Mẹ Antula là “một người phụ nữ đã giúp củng cố trái tim của người Á Căn Đình”.

Tờ báo Công Giáo kể lại rằng Mẹ “đã dâng mình cho Chúa vào năm 15 tuổi, mặc áo dòng đen và lấy tên là Maria Antonia của Thánh Giuse. Sau đó, Mẹ thành lập một Tu đoàn cho nữ giới gọi là các sơ Nữ tử Chúa Cứu thế, những người cùng nhau cầu nguyện, làm các công việc bác ái và hỗ trợ các tu sĩ Dòng Tên địa phương.”

Để được phong thánh trong Giáo Hội Công Giáo, ứng viên cần hai phép lạ và phải được Vatican và ĐTC xác minh và châu phê.

Chân phước Maria Antonia đã được chuẩn nhận một phép lạ trước đây, đưa đến việc phong chân phước cho Mẹ vào năm 2016. Phép lạ thứ hai này sẽ nâng Mẹ lên bậc Hiển thánh.

Thanh Quảng sdb

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

BÀI MỚI NHẤT

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS