Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn Hội đồng Kitô Hong Kong

Nghe bài này

Sáng thứ Tư, ngày 22/5, trước buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp gỡ riêng với phái đoàn Hội đồng Kitô Hong Kong. Ngài mời gọi trong khi chờ đợi sự hiệp nhất trọn vẹn, tất cả cùng cầu nguyện và làm việc, tiến bước trong bình an.

Nhắc đến Giám mục Chính thống Zizioulas, mới qua đời gần đây, Đức Thánh Cha nói: “Đức Giám Mục đã nói rằng chúng ta sẽ chỉ có sự hiệp nhất giữa các Giáo hội Kitô vào ngày phán xét sau cùng. Nhưng trong khi chờ đợi, chúng ta phải cùng nhau cầu nguyện và làm việc”. Theo Đức Thánh Cha, cùng nhau làm việc rất quan trọng, vì tất cả chúng ta đều tin vào Chúa Kitô; cùng nhau cầu nguyện cho sự hiệp nhất.

Nhân vật thứ hai được Đức Thánh Cha đề cập đến trong buổi gặp gỡ là Thượng phụ Chính thống Constantinople. Trong một buổi tiếp Thánh Phaolô VI, Thượng phụ nói: “Chúng ta hãy làm một điều: hãy đặt tất cả các thần học gia trong một hòn đảo, để họ tranh luận với nhau và chúng ta cùng nhau tiến bước trong bình an”. Đức Thánh Cha nhận xét: “Điều quan trọng là chúng ta có cùng một Phép Rửa và điều này làm cho chúng ta trở thành Kitô hữu. Chúng ta là bạn hữu của nhau. Bên ngoài có nhiều kẻ thủ, bởi vì có một thực tế mà Chúa đã nói với chúng ta: Giáo hội sẽ luôn bị bách hại. Tử đạo vì đức tin luôn có trong lịch sử các Giáo hội chúng ta”.

Cuối buổi nói chuyện, Đức Thánh Cha nhắc lại lời của Thánh Phaolô VI khi viếng thăm Uganda và của chính ngài về máu của các vị tử đạo của Công giáo, Anh giáo, Chính thống: Những vị tử đạo của “chúng ta” là những vị tử đạo của mọi người. Có hai phép rửa: một phép rửa mà tất cả Kitô hữu đã lãnh nhận, và phép rửa thứ hai được gọi là “phép rửa bằng máu”, nghĩa là tử đạo.

Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS