Đừng lạm dụng Lời Chúa và giam giữ Thánh Thần Chúa .

Nghe bài này

holy-spirit“ Trong những ngày Chay Thánh, Chúa đến gần với chúng ta và Giáo Hội và đưa chúng ta vào Tam Nhật Thánh, đến sự chết và sự Sống Lại của Chúa Giêsu” khi Đức Giáo Hòang giải thích về Phụng Vụ .

Chúa Giêsu kể dụ ngôn như sau : Thiên Chúa để lại một thửa đất vườn nho mà Chúa đã gầy dựng nên với bàn tay của Ngài như là gia nghiệp”. Chúng ta đọc trong Tin Mừng là người chủ đã trồng một vườn nho, làm một hàng rào, đặt một thùng ép rượu và xây một chòi canh”. Ông ta đã xây dựng với tất cả lòng ưu ái”. Rồi ông ta giao lại cho những người làm vườn nho”.

Thiên Chúa cũng đã làm như vậy cho chúng ta: Ngài cũng đã ban cho chúng ta sự sống và Ngài hứa sẽ trở lại để cứu chúng ta . “Trái lại, những người làm vườn nho thấy đây là một mối lợi lớn, một mại bản tốt: vườn nho thật là đẹp, chúng ta hãy chiếm lấy, vườn đó là của chúng ta !”.

Dụ ngôn của Chúa Giêsu được giải thích như sau : đó là thảm trạng của những người được giao làm vườn nho mà cũng là thảm trạng của chúng ta nữa”. Đúng thế, những người này đã chiếm lấy Lời của Chúa làm của riêng mình . Và Lời của Chúa trở thành lời của họ . Lời đó đem lại lợi lộc cho họ, trở nên lý tưởng của họ, thần học của họ, và để làm khí cụ cho họ .

Đến nỗi mỗi người giải thích như ý muốn của họ, theo như lòng ham muốn của họ . “Và họ tìm mọi cách để bảo vệ nó . Điều này đã xẩy ra với Chúa Giêsu, bởi vì “các thầy cả thượng tế và người Pharisêu biết rằng Chúa ám chỉ họ khi Chúa nói dụ ngôn này, bởi vậy họ tìm cách bắt và giết Chúa . Và hiểu theo cách này thì Lời Chúa bị giết chết và Lời Chúa bị giam cầm lại” .

Đức Giáo Hòang khơi lên cho chúng ta là phải hành động thế nào để Lời Chúa không bị giết chết, cũng như không cưởng đọat Lời Chúa làm của riêng mình mà biết vâng phục và không cầm giữ Chúa Thánh Thần . Ngài chỉ cho chúng hai lối đơn sơ : là lòng khiêm tốn và lời cầu nguyện .

Với lòng khiêm tốn và lời cầu nguyện, chúng ta tiến bước trong việc lắng nghe Lời Chúa và vâng phục Giáo Hội của Chúa . Và như vậy, điều đó không xẩy ra với chúng ta như đã xẩy ra với những người này : chúng ta không giết chết Lời Chúa mà hòan tòan tin tưởng vào Lời Chúa chứ không phải là Lời mà chúng ta biến đổi theo ý muốn của chúng ta .

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS