Giải đáp phụng vụ: Giáo dân được phép giảng trong buổi cử hành phụng vụ Lời Chúa ngoài thánh lễ không?

giaodanGiải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

Hỏi : Trong nghi thức của buổi Phụng Vụ Lời Chúa ngoài thánh lễ (vắng mặt linh mục hay phó tế), liệu một thừa tác viên giáo dân, nghĩa là một thầy đọc sách hoặc thầy giúp lễ được thiết định, có được phép giảng một bài ngắn để giải thích các bài đọc trong nghi thức này không? – S. F., Ý.

Đáp: Giáo dân có thể giảng trong một số trường hợp. Huấn thị “Redemptionis Sacramentum” của Thánh Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích năm 2004, trong số 161, nói:

“Như đã nói, với bản chất và vì tính quan trọng của nó, bài giảng được dành cho linh mục hoặc phó tế trong Thánh Lễ. Về những gì liên quan đến các hình thức giảng thuyết khác, nếu trong những hoàn cảnh đặc biệt thật sự cần thiết hay vì sự hữu ích đòi hỏi trong những trường hợp đặc biệt, giáo dân có thể được chấp nhận giảng trong nhà thờ hay trong nhà nguyện, ngoài Thánh Lễ, theo các quy tắc của giáo luật. Việc này có thể được chỉ trong những trường hợp cần thiết bổ khuyết các thừa tác viên có chức thánh quá ít trong một vài nơi; do đó, một trường hợp như thế, hoàn toàn ngoại lệ, không được phép trở nên một tục lệ thông thường, và cũng không được xem nó như là một sự thăng tiến chính thức của hàng giáo dân. Vả lại, mọi người đều phải nhớ rằng quyền ban phép chỉ thuộc thẩm quyền của các Đấng Bản Quyền sở tại mà thôi, và luôn luôn là ad actum, chứ không thuộc quyền ai khác, kể cả các linh mục hay phó tế” (Bản dịch tiếng Việt của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam).

Một số chuyên viên giáo luật cho rằng huấn thị “Redemptionis Sacramentum”, cùng với huấn thị “Ecclesiae de Mysterio” năm 1997 liên quan đến sự cộng tác của giáo dân với thừa tác vụ linh mục, là chặt chẽ hơn về việc giáo dân giảng thuyết so với Bộ Giáo Luật.

Điều này dường như thực sự là cố ý. Chắc chắn các tài liệu liên quan này đã được chấp thuận cách hợp lệ bởi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, vì chính Ngài cũng đã ban hành Bộ Giáo luật.

Việc cấm giáo dân giảng thuyết là thậm chí còn nghiêm ngặt hơn, và Tòa Thánh còn đi xa hơn khi nói rằng Giám mục giáo phận không có thẩm quyền cho phép một giáo dân giảng thuyết.

Lý do tại sao Giám mục không thể cho phép giáo dân giảng thuyết đã được viện dẫn trong tài liệu năm 1997 nói trên: “Đây không chỉ là một qui định kỷ luật, nhưng là điều chạm đến các chức năng kết nối chặt chẽ với nhau của việc giảng dạy và thánh hóa ” (Điều 3, số 1).

Về trường hợp cụ thể được trình bày bởi bạn đọc của chúng tôi trên đây, phiên bản tiếng Ý của Nghi thức cho Rước lễ ngoài Thánh Lễ nói trong chữ đỏ về việc giảng thuyết như sau: “31. Nếu thuận tiện, linh mục hay phó tế có thể giải thích ngắn gọn về bài đọc vừa đọc xong”. Bởi vì có các công thức riêng biệt cho một thừa tác viên có chức thánh và một thừa tác viên ngoại thường cho Rước lễ trong các phần khác, nên khá rõ ràng rằng nghi thức không cho phép một giáo dân giảng thuyết.

Phiên bản tiếng Anh của nghi thức này không tiên liệu việc giảng thuyết. Chữ đỏ nói: “Có thể có một hoặc nhiều bài đọc, sau bài đầu tiên có hát Thánh vịnh hoặc bài thánh ca và một khoảnh khắc cầu nguyện thinh lặng. Việc cử hành phụng vụ Lời Chúa kết thúc với các lời nguyện tín hữu”.

Ngoài ra, nghi thức Ý được thiết kế cho các trường hợp đặc biệt cho các ngày trong tuần lễ, ví dụ, dành cho các bệnh viện, hoặc nhà ở cho người cao tuổi. Nghi thức không được thiết kế cho một buổi cử hành Phụng vụ Lời Chúa và cho Rước lễ ngoài thánh lễ trong ngày Chúa Nhật; việc này đòi hỏi một nghi thức đặc biệt, vốn vẫn còn khá hiếm ở nước Ý.

Tuy nhiên, bởi vì nghi thức này là cần thiết trong một số quốc gia, nên trong năm 1988 Tòa Thánh đã ban hành một số hướng dẫn tổng quát cho việc cử hành Phụng vụ ngày Chủ nhất, khi vắng linh mục, và việc này có thể được điều chỉnh bởi Hội đồng Giám mục quốc gia. Về bài giảng, tài liệu này nói:

“43. Để các người tham dự có thể ghi nhớ Lời Chúa, cần có lời giải thích các bài đọc hoặc một khoảng thời gian thinh lặng để suy niệm về những gì đã được nghe. Bởi vì chỉ có linh mục hoặc phó tế mới giảng thuyết được, nên điều ước muốn là rằng linh mục cần soạn bài giảng và trao cho người chủ tọa cộng đoàn đọc bài giảng ấy. Nhưng trong vấn đề này, cần tuân theo các quyết định của Hội đồng Giám mục”.

Một số ít giáo phận ở Ý đã cho phép các cách khác nhau để cử hành phụng vụ lời Chúa ngày Chúa Nhật. Có giáo phận chỉ cho phép phó tế vĩnh viễn chủ trì buổi Phụng vụ, trong khi một số giáo phận khác đã cho phép giáo dân hướng dẫn buổi phụng vụ dưới sự chỉ đạo của một linh mục. Trong trường hợp này, ưu tiên là sử dụng bài suy niệm hoặc bài giảng do cha xứ soạn thảo, và bài này được đọc sau các bài đọc. Trong một số trường hợp, nhóm có thể tự mình soạn một bài để giải thích các bài đọc trong ngày.

Các hướng dẫn tương tự đã được ban hành ở các nước khác. Một hướng dẫn tiêu biểu của một giáo phận Mỹ nói về việc giảng thuyết như sau:

“Các lãnh đạo giáo dân phải được đào tạo trước, để được cho phép giảng tại một buổi phụng vụ Chúa Nhật khi vắng linh mục. Họ cũng phải được Đức Giám Mục chuẩn thuận. Các Phó tế có thể giảng, miễn là họ có năng quyền để làm như vậy. Cha xứ hoặc cha phó có thể cung cấp bài giảng cho người lãnh đạo giáo dân đọc, hoặc nếu Giám mục đã cho phép lãnh đạo giáo dân giảng, người này có thể tự soạn bài giảng theo cách riêng của mình”.

Còn các giáo phận khác chỉ dự trù một khoảng thời gian thinh lặng để suy niệm, nếu một lãnh đạo giáo dân hướng dẫn một buổi phụng vụ kiểu này.

Vì vậy, để trả lời cho độc giả của chúng tôi, một giáo dân có thẩm quyền có thể giảng trong một buổi cử hành Phụng Vụ Lời Chúa, hoặc trong các trường hợp khác, nếu được Giám mục giáo phận cho phép cách hợp lệ. Việc này cũng có thể được thực hiện trong một buổi cử hành phụng vụ Chúa Nhật, khi vắng linh mục, mặc dù ưu tiên là rằng lãnh đạo giáo dân đọc một bài giảng do linh mục soạn sẵn. (Zenit.org 21-1-2014)

Nguyễn Trọng Đa

Tin Tức

  • Vatican News - Tiếng Việt
  • VietCatholic News
Vào lúc 10 giờ sáng Chúa nhật 16/5/2021, Đức Thánh Cha chủ sự Thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô, cầu nguyện cho hòa bình ở Myanmar. Hiện diện trong Thánh lễ, ngoài cộng đoàn tín hữu Myanmar đang sinh sống ở Roma, còn có một số các linh mục Myanmar đồng tế với Đức Thánh Cha.
Chúa nhật 16/5/2021, sau khi chủ sự Thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô với cộng đoàn tín hữu Myanmar ở Roma, vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha xuất hiện tại cửa sổ Dinh Tông tòa để đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng. Trong bài giáo lý ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: Biến cố Thăng thiên hoàn tất sứ mạng của Chúa Giêsu ở giữa nhân loại, và vì thế các tín hữu được mời gọi hãy vui mừng vì biến cố này.
Hôm 11/5/2021, Đức Thánh Cha Phanxicô ban hành Tông thư dưới dạng Tự sắc, thiết lập thừa tác vụ giáo lý viên trong Giáo hội Công giáo. Tự sắc mang tựa đề “Antiquum ministerium”, được coi là một điều cấp thiết cho công cuộc loan báo Tin mừng trong thế giới ngày nay. Trong Tông thư, Đức Thánh Cha nhắc đến tầm quan trọng của giáo dân trong công cuộc truyền giảng Tin mừng, đặc biệt từ Công đồng chung Vatican II. Hơn một lần các Nghị phụ nhấn mạnh rằng để thiết lập Giáo hội và phát triển cộng đoàn Kitô, cần có sự tham dự trực tiếp của các tín hữu giáo dân trong những hình thức khác nhau, qua đó họ có thể biểu lộ đoàn sủng của họ.
Cha Min Seo Park bị điếc từ năm lên 2 tuổi sau khi điều trị một căn bệnh hiểm nghèo. Từ mong ước có linh mục khiếm thính chăm lo đời sống thiêng liêng cho những người cùng cảnh ngộ, cha Park đã nghe được lời Chúa mời gọi trở thành linh mục thực thi sứ vụ này. Trải qua một hành trình gian nan, nhưng cuối cùng ước nguyện của cha đã được Chúa đáp lời.
Đứng trước dự án của Hội Đồng Giám Mục Mỹ muốn công bố một văn kiện chung về vấn đề có nên cho các chính trị gia xưng mình là Công Giáo nhưng lại công khai hành động trái ngược với đạo lý Công Giáo được rước lễ hay không, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin, Luis Ladaria, nhắc nhở các Giám Mục Mỹ hãy ưu tiên tìm một sự đồng thuận với nhau và duy trì tình hiệp nhất để tránh những hậu quả chia rẽ, ngược với mục đích mình tìm kiếm.
Ngày 13/5/2021, Văn phòng Y tế của Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ đã khởi động một chương trình chăm sóc tại nhà dành cho các bệnh nhân Covid-19 tại bảy tiểu bang: Andhra, Telangana, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Madhya Pradesh và Tamil Nadu.
Cha Mauro Armanio thuộc Hội Truyền giáo châu Phi cho biết một vụ tấn công xảy ra tại làng Fangio, nơi có các cộng đoàn Công giáo địa phương đầu tiên, khiến cho ít nhất 5 người chết và nhà thờ bị xúc phạm.
Ngày 15/5/2021, trong cuộc tiếp kiến dành cho các thành viên của Hiệp hội “Meter”, tổ chức dấn thân chống lại nạn ấu dâm tại Ý và các quốc gia khác, Đức Thánh Cha khuyến khích tổ chức tiếp tục dấn thân, đừng sợ hãi trước những hiểu lầm và khó khăn, khi tệ nạn ấu dâm ngày càng lan rộng qua các phương tiện kỹ thuật truyền thông.
Theo báo cáo thường niên về hoạt động của Giáo hội Tây Ban Nha công bố trong những ngày vừa qua: trong năm 2019 số tiền các tín hữu giúp Giáo hội Công giáo là hơn 300 triệu euro, hơn 16 triệu euro sới với năm trước đó 2018.
Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video tới buổi gặp gỡ đại kết “Tình huynh đệ trong Đức Kitô”, do nhóm các tín hữu Công giáo và Tin lành ở Ý tổ chức. Trong sứ điệp, ngài khuyến khích “mặc dù vẫn còn có những chia rẽ, nhưng điều đó không ngăn cản chúng ta cùng nhau làm việc và rửa chân cho nhau”.
Phát biểu khai mạc đại hội về dân số của Ý vào sáng ngày 14/5 tại thính phòng Auditorium gần Vatican, Đức Thánh Cha nói đến những hoang mang vì công việc không chắc chắn, những lo sợ vì ngày càng khó chi trả những chi phí cho sự phát triển của con cái, và cả sự e ngại của phụ nữ khi mang thai; tất cả là “cát lún có thể nhấn chìm cả một xã hội” và góp phần làm cho mùa đông dân số vốn đã triền miên ở Ý nay càng thêm “lạnh lẽo và tăm tối.” “Một xã hội không tiếp nhận sự sống thì sẽ ngừng sống.”
Viết lời tựa cho cuốn sách “Một nhịp cầu với Trung Quốc – Đức Giáo hoàng và Phái đoàn Tòa Thánh tại Bắc Kinh (1919-1939)”, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh nhận định: “Đọc lại nỗ lực của các Giáo hoàng trong tương quan với Trung Quốc sẽ giúp chúng ta có thể xây dựng một bước tiến trong tương lai”.
Sáng thứ Sáu 14/5 Đức Thánh Cha đã tiếp phái đoàn Hướng đạo sinh Pháp, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập. Ngài khuyến khích các hướng đạo sinh ước mơ và hành động, can đảm hướng về tương lai với niềm hy vọng.
Hôm 13/5/2021, Đức Hồng y José Tolentino de Mendonça đã chủ tế Thánh lễ tại đền thánh Đức Mẹ ở Fatima, Bồ Đào Nha, nhân kỷ niệm 104 năm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Ngài nói rằng từ Fatima, chúng ta mang theo một giấc mơ để chiếu sáng thế giới.
Phát biểu tại Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) có trụ sở tại Vienne, vào sáng thứ Năm 13/5, Đức ông Janusz Urbanczyk, Đại diện thường trực của Tòa Thánh tại tổ chức này nói: Báo chí và truyền thông là những công cụ cần thiết để đưa tin “minh bạch và thực tế”, và do đó tự do báo chí “là một thành phần thiết yếu để thúc đẩy các giá trị dân chủ và xã hội công bằng hơn”.
Các giám mục Hoa Kỳ và Anh quốc đã hiệp với lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, lên tiếng mời gọi các tín hữu hiệp nhất cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa khi các cuộc xung đột giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza bùng phát dữ dội trong những ngày qua.
Đức tổng giám mục Gregory J. Hartmayer, Chủ tịch Tiểu ban Chiến dịch Truyền thông của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, mời gọi các tín hữu đóng góp hỗ trợ cho việc loan báo Tin Mừng, trong cuộc lạc quyên do Chiến dịch Truyền thông Công giáo của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ tổ chức vào cuối tuần 15-16/5 này.
Cách đây 40 năm, vào lúc 17:19 ngày 13/5/1981, thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II bị ám sát. Ở giữa ranh giới của sự sống và sự chết, ngài không nghĩ đến mình, nhưng nghĩ đến người muốn sát hại mình. Ngài đã tha thứ.
Ngày 11/5/2021, những kẻ khủng bố Hồi giáo đã giết chết 4 tín hữu ở khu vực Poso, trung tâm đảo Sulawesi của Indonesia. Các nhà chức trách cho rằng vụ tấn công là do tổ chức Mujahideen ở miền đông Indonesia, một nhóm theo chủ nghĩa cực đoan có liên hệ với Nhà nước Hồi giáo.
Hôm thứ Tư 12/5 tại Lisbon, phái đoàn đại kết của Ủy ban Hội đồng Giám mục của Liên minh châu Âu (COMECE) và Hội đồng các Giáo hội Kitô châu Âu (Cec) đã có buổi họp với đại diện của Bồ Đào Nha, quốc gia đang trong nhiệm kỳ làm Chủ tịch Liên minh châu Âu. Nội dung của buổi gặp gỡ bàn về: Hội nghị về tương lai của châu Âu, phục hồi sau đại dịch Covid-19, các chính sách di cư và tị nạn của châu Âu.
ĐTC kêu gọi hãy cầu nguyện không ngừng cho người Israel và người Palestine để tìm ra con đường đối thoại và tha thứ, trở thành những người kiên tâm xây dựng hòa bình và công lý, từng bước mở ra một chân trời hy vọng chung, để cùng nhau tồn tại như anh...
https://www.facebook.com/jmtaiby
https://www.facebook.com/jmtaiby
Ông Vittorio giải thích thêm: Mục đích của chúng tôi là nhằm nâng cao nhận thức về chủ đề này và tạo dựng một tâm thức phản đối nghiêm túc. Khía cạnh văn hóa, huấn giáo và giáo luật sẽ là trọng tâm của những suy tư cho quá trình làm việc. Ðây là một vấn...
Tại sao các môn đệ không buồn? Tại sao chúng ta nên vui mừng khi thấy Chúa Giêsu lên trời? Thưa: Vì biến cố Thăng Thiên hoàn thành sứ mệnh của Chúa Giêsu ở giữa chúng ta. Thật vậy, nếu vì chúng ta mà Chúa Giêsu từ trời xuống thế, thì cũng là vì chúng ta...
Để giúp họ, cha giám đốc cho xử dụng thỏai mái các cơ sở sinh họat của giáo xứ, cổng hội trường luôn luôn mở rộng chứ không còn khóa kín như xưa. Tôi đi dự một buổi sinh họat vào chiều thứ Tư. Có khỏang 4 chục người Mễ lớn bé, nhưng con số tổng cộng có...
Suy niệm bài Tin Mừng về tâm tình Chúa Giêsu cầu nguyện cho các bạn hữu của Ngài khi Ngài chuẩn bị từ biệt các môn đồ của Ngài và thế gian mà về cùng Chúa Cha, Đức Thánh Cha cho hay Tin mừng hôm nay dạy chúng ta cách đối phó với những khoảnh khắc nghịch...
Trong đơn khiếu nại của sơ cho biết đoạn giới thiệu của phim được phát tán trên các trang mạng quảng cáo có sẵn các mối quan hệ tình dục của các nữ tu với hai linh mục như là mối quan hệ tình cảm với Chúa Giêsu Kitô, mục đích làm hoen ố danh thơm tiếng...
Khi ấy, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: Đúng thế, bây giờ Thầy nói rõ ràng, và không dùng dụ ngôn nữa. Bây giờ chúng con biết rằng Thầy biết mọi sự, không cần có ai hỏi Thầy nữa. Bởi đó chúng con tin Thầy bởi Thiên Chúa mà ra. Chúa Giêsu đáp lại các...
Đức Giáo Hoàng nói, Chính xã hội nên xấu hổ, không phải phụ nữ,. Vì một xã hội không chào đón sự sống sẽ ngưng sống. Trẻ em chính là niềm hy vọng khiến một dân tộc tái sinh! Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng thừa nhận một đạo luật nhằm cung cấp một phụ cấp cho...
Cuối cùng, lễ Thăng Thiên gợi lên ‘một khởi đầu mới’ về ‘một thiên đàng mới’. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo dạy, Thiên đàng là sự sống hoàn hảo với Ba Ngôi Chí Thánh. Trạng thái mà chúng ta gọi là thiên đàng là trạng thái hiệp thông hoàn hảo với Chúa...
Ban Giám đốc cho hay: Việc thực tế trước tiên là phục hồi phẩm giá cho các em; sau đó đưa các em đến trung tâm và ở đó các em bắt đầu con đường phục hồi tâm lý xã hội. Đây là nơi mà các nhà tâm lý theo dõi và trợ giúp các em theo một quá trình phục hồi...
Khi Luther tiến đến chỗ tin chắc rằng ngôi vị giáo hoàng là Kẻ Phản Kitô, tất cả năng lực trong viễn kiến thần học của ông đã được vận dụng vào các lực lượng đã hoạt động để làm tiêu tan sự hợp nhất của Giáo hội; điều này hơn bất cứ điều gì khác đã làm...
https://www.facebook.com/jmtaiby
https://www.facebook.com/jmtaiby
Vì muốn ngăn lũ trẻ nhìn thấy lần hiện ra thứ tư, Artur Santos, một người Công Giáo đã bội giáo và là một nhân vật Tam Điểm có thế lực, là thị trưởng địa phương, đã đề nghị bọn trẻ và cha mẹ chúng đi xe hơi của ông ta đến Cova vào ngày 13 tháng 8. Tuy...
Source: https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=MlvIL4CQ4xs&feature=emb_logo
Những người đang nhận trợ cấp thất nghiệp sẽ vẩn tiếp tục nhận được khoản trợ cấp cuả tiểu bang, thường lên tới một nửa tiền lương trước khi họ bị sa thải, trung bình là khoảng 350 đô la một tuần do Quĩ Bảo Hiểm Lao Động của tiểu bang cung...