Giáo hội Công giáo Thổ Nhĩ Kỳ được thánh hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu

Nghe bài này

Vào thứ Sáu, ngày 7/6/2024, lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đức Tổng Giám mục Marek Solczyński, Sứ thần Tòa Thánh tại Thổ Nhĩ Kỳ, đã chủ sự Thánh lễ tại Nhà thờ Thánh Gioan ở Izmir và thánh hiến Giáo hội Công giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ cho Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Hiện diện trong Thánh lễ có hầu hết các Giám mục của bốn cộng đoàn theo các nghi lễ Latinh, Armenia, Syriac và Canđê.

Cha Alessandro Amprino, Chưởng ấn Tổng giáo phận Izmir, là người đã nảy ra ý tưởng về việc thánh hiến. Ngài sẽ đại diện cho Giáo hội Công giáo Thổ Nhĩ Kỳ tham dự Đại hội Thánh Thể Quốc tế lần thứ 53, được tổ chức tại Quito, Ecuador, từ ngày 8 đến ngày 15/9 năm nay với chủ đề: “Tình huynh đệ chữa lành thế giới: Tất cả các bạn đều là anh chị em (Mt 23,8)”.

Ecuador là quốc gia đầu tiên được thánh hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu vào năm 1874, cách đây 150 năm. Khi nhìn thấy sự nhiệt tình và những hoa trái thiêng liêng hiện tại của việc thánh hiến này ở Ecuador, cha Amprino mong muốn mang lại cơ hội tương tự cho Giáo hội ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ngài đã đề xuất điều này với Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ như một sáng kiến cho Năm Thánh Thể toàn quốc của Giáo hội Công giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ, được tổ chức trong cùng năm nay với Đại hội ở Quito.

Sẽ có 3 sự kiện ở cơ cấu toàn quốc, mỗi sự kiện cho mỗi giáo phận: một cuộc tĩnh tâm dành cho các tu sĩ ở Iskenderun, thánh hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu tại Nhà thờ Thánh Gioan Tông đồ ở Izmir (vừa diễn ra), và bế mạc Năm Thánh Thể quốc gia ở Istanbul.

Sau khi rước lễ, mọi người quỳ trước bàn thờ để thờ lạy Thánh Thể. Sau kinh cầu Thánh Tâm, cùng với toàn thể cộng đoàn, Sứ thần Tòa Thánh đọc lời nguyện thánh hiến Thổ Nhĩ Kỳ cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. Thánh lễ kết thúc với phép lành Thánh Thể.

Hồng Thủy – Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS