Giáo hội Hoa Kỳ và Canada khám phá những cách thức mới cho việc chuẩn bị đời sống hôn nhân

Nghe bài này

Gần 100 nhà lãnh đạo phụ trách về việc chuẩn bị đời sống hôn nhân cho các tín hữu của 40 giáo phận và tổ chức mục vụ ở Hoa Kỳ và Canada đã tham dự một hội nghị từ ngày 26 đến 28/6/2023, nhắm khám phá những cách thức mới, cụ thể là mô hình như dành cho các tân tòng, để chuẩn bị cho các tín hữu sống ơn gọi hôn nhân của họ.

Thông qua các cuộc thảo luận nhóm nhỏ tập trung và các phiên họp toàn thể dưới hình thức đối thoại, các nhà lãnh đạo về giáo lý và đào tạo hôn nhân đã thảo luận cách thế đổi mới tiến trình chuẩn bị hôn nhân cho các tín hữu, dựa trên mô hình mới được đề xuất trong tài liệu “Lộ trình Dự tòng cho Đời sống Hôn nhân” do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống của Vatican ban hành.

Đổi mới việc chuẩn bị hôn nhân

Lộ trình Dự tòng là đỉnh cao của lời kêu gọi đã được Giáo hội đưa ra từ lâu về việc đổi mới việc chuẩn bị hôn nhân được mô phỏng theo một giai đoạn dự tòng trước các bí tích khai tâm hoặc một lộ trình tương tự như những gì diễn ra trong Hành trình Khai tâm Kitô giáo.

Tác nhân tích cực của việc chuẩn bị hôn nhân 

Trong Thánh lễ khai mạc hội nghị, Đức Hồng Y Daniel N. DiNardo của Galveston-Houston, nói rằng một cuộc hôn nhân Công giáo có thể là một cuộc gặp gỡ cho một người chưa được rửa tội để biết Chúa Giêsu như thế nào. Ngài cũng nhắc lại sứ điệp của Đức Thánh Cha trong tông huấn Amoris Laetitia về việc “tạo điều kiện cho các gia đình đảm nhận vai trò của họ như là những tác nhân tích cực của hoạt động tông đồ gia đình.” Đức Hồng y cũng nói rằng “điều chúng ta cần là mọi người không chỉ là những người thụ động chuẩn bị hôn nhân, mà còn là những tác nhân tích cực của việc chuẩn bị hôn nhân.”

Hôn nhân là một ơn gọi với ân sủng

Bà Gabriella Gambino, Phó Tổng Thư ký Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, đã gửi một sứ điệp video cho các tham dự viên, trong đó bà nhấn mạnh 3 điểm: “ơn gọi”, với một mô hình dự tòng để định hình lại hôn nhân như một ơn gọi với ân sủng, không chỉ là một sự kiện; “sự liên kết với nhau”, với gia đình là trung tâm của mọi hoạt động mục vụ giống như một nỗ lực hiệp hành; và “sự phân định”, hiểu biết và phát triển các kỹ năng để “đọc các dấu hiệu của Thiên Chúa.”

Bà Gambino cũng khuyến khích những người tham dự trở nên “hiệu quả hơn” trong việc “công bố ơn gọi hôn nhân” – với các thừa tác vụ hợp tác làm việc chứ không phải độc lập để biến tầm nhìn này thành hiện thực – để những người trẻ có thể học được ơn gọi của họ như một gia đình và như một phần của Giáo hội.

Hồng Thủy – Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS