Hội thảo trực tuyến chống lạm dụng trẻ vị thành niên

Nghe bài này

Bắt đầu từ thứ Hai 08/06 và trong những lần tiếp theo, Ủy ban Giáo hoàng Bảo vệ Trẻ vị thành niên cùng với các tổ chức khác sẽ phối hợp tổ chức bốn cuộc hội thảo trực tuyến với các đề tài liên quan đến lạm dụng trẻ vị thành niên.

Ngọc Yến – Vatican News

Buổi hội thảo được kết nối từ trụ sở của Ủy ban Giáo hoàng Bảo vệ Trẻ vị thành niên, Liên hiệp Quốc tế các Bề trên Thượng cấp, Trung tâm Bảo vệ Trẻ vị thành niên của Đại học Giáo hoàng Gregoriana và Telefono Azzurro, một tổ chức phi chính phủ bảo vệ trẻ em. Hội thảo sẽ diễn ra bằng tiếng Ý, Pháp, Anh và Tây Ban Nha. Số các tham dự viên khoảng 800.

Chủ đề các buổi hội thảo

Sơ Nuala Kenny thuộc Hội dòng Nữ tử Bác ái ở Halifax điều khiển buổi hội thảo đầu tiên với chủ đề “Thần học tuổi thơ: cư xử với trẻ em như Chúa Giêsu”.

Các buổi hội thảo tiếp theo sẽ được thực hiện trong các ngày: Ngày 18/6 với chủ đề “Bảo vệ trực tuyến trong thời gian cách ly xã hội”, cha Hans Zoellner, giám đốc Trung tâm bảo vệ trẻ em của Đại học Giáo hoàng Gregoriana là người điểu khiển buổi gặp gỡ. Ngày 30/6, chủ đề “Nạn nhân và kiểu mẫu của quan hệ an toàn”, tiến sĩ Gabriel Dy-Liacco, chuyên gia trị liệu tâm lý, thành viên của Ủy ban Giáo hoàng sẽ điều khiển buổi hội thảo. Và cuối cùng vào 06/7, giáo sư Ernesto Caffo, chủ tịch của tổ chức Telefono Azzurro sẽ hướng dẫn hội thảo với chủ đề “Chăm sóc trẻ em hậu cách ly. Đại dịch đã thay đổi các mối tương quan như thế nào?”

Bảo vệ trẻ vị thành niên là một phần sứ vụ Kitô hữu

Bà Emer McCharty, người đứng đầu Ủy ban Giáo hoàng Bảo vệ Trẻ vị thành niên nói về các buổi hội thảo: “Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Ủy ban sẽ tiếp tục là một nơi có thể lắng nghe tiếng nói của các nạn nhân và của những người sống sót. Chúng tôi đã học được rất nhiều từ các nạn nhân cũng như những câu chuyện cá nhân về sự can đảm và kiên trì của họ”. Theo bà Emer McCharty, vì vậy, trong năm 2017, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Ủy ban Giáo hoàng Bảo vệ Trẻ vị thành niên. Từ đó một sự dấn thân đã được thực hiện khắp nơi trên thế giới. Nhưng nếu chỉ áp dụng luật cho vấn đề này thì chưa đủ, mọi người cần phải thay đổi cái nhìn để hiểu rằng bảo vệ trẻ vị thành niên là một phần sứ vụ Kitô hữu.

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS