Hồng Y Đoàn sau cái chết của Đức Hồng Y Jozef Tomko

Nghe bài này

Đức Hồng Y Josef Tomko, nguyên tổng trưởng Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc đã được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nâng lên hàng Hồng Y vào ngày 25 tháng 5 năm 1985 với hiệu toà Santa Sabina. Ngài đã qua đời vào ngày 8 tháng 8 tại Rôma.

Sau sự qua đi của Đức Hồng Y người Slovakia Jozef Tomko. Thành phần của Hồng Y Đoàn hiện nay gồm 116 Hồng Y Cử Tri. Trong đó, 11 vị được tấn phong bởi Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị. 38 vị được tấn phong bởi Đức Bênêđíctô 16, và 67 vị được tấn phong bởi Đức Thánh Cha Phanxicô.

Số Hồng Y không có quyền bầu Giáo Hoàng là 90 vị. Trong đó, 39 vị được tấn phong bởi Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. 26 vị được tấn phong bởi Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16 và 25 vị được tấn phong bởi Đức Thánh Cha Phanxicô.

Tổng cộng là 206 vị.

50 vị được tấn phong bởi Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị.

64 vị được tấn phong bởi Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16.

92 vị được tấn phong bởi Đức Thánh Cha Phanxicô.

Các vị không có quyền bầu Giáo Hoàng thường là các vị đã quá tuổi 80, trừ ra trường hợp của Hồng Y Giovanni Angelo Becciu mới 74 tuổi, đã bị Đức Giáo Hoàng Phanxicô loại bỏ các đặc quyền liên quan đến tước vị Hồng Y vào ngày 24 tháng 9 năm 2020

Đặng Tự Do

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS