Không có các buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha trong tháng Bảy

Nghe bài này

Trong suốt tháng Bảy, các buổi tiếp kiến ​​chung, riêng và đặc biệt của Đức Thánh Cha sẽ không được tổ chức và sẽ trở lại bình thường vào thứ Tư ngày 7/8

Văn phòng Báo chí Toà Thánh công bố thông báo từ Phủ Giáo hoàng: Theo thông lệ trong mùa hè, từ thứ Ba tuần tới, ngày 2/7 cho đến cuối tháng, tất cả các buổi tiếp kiến ​​của Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tạm dừng, gồm có: các buổi tiếp kiến ​​chung vào thứ Tư hằng tuần, các buổi tiếp kiến ​​riêng và ​​đặc biệt.

Các buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha sẽ được tiếp tục trở lại vào tháng 8, với buổi tiếp kiến ​​chung đầu tiên vào thứ Tư ngày 7/8.

Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS