Không Ngủ Nổi

Nghe bài này

TraiTimDucMe

Linh mục Bach, Dòng Tên, đã kể lại chuyện sau dây chính ngài đã chứng kiến.

Trong một ký túc xá của một trường trung học ở Pháp. Tối đến, thầy giám thị đi soát các em coi đã về ngủ hết chưa, thì thấy một em 15 tuổi quỳ bên giường mình chưa ngủ. Thầy giám thị hỏi lý do sao chưa đi ngủ, còn quỳ đọc kinh, thì được em cho biết:

Chiều em đã đưa cỗ áo Đức Mẹ đứt cho người coi cổng khâu lại mà ông chưa trả, nên em chưa dám ngủ vì sợ chết bất ưng đêm nay, không có áo Mẹ trên ngực. Thầy giám thị khuyên em phó thác dâng mình cho Đức Mẹ rồi đi ngủ bằng an, sáng mai sẽ lấy áo Đức Mẹ. Nhưng em khóc và xin thầy giám thị liệu lấy áo Đức Mẹ về cho em kẻo em sợ không ngủ được. Thấy em có lòng mến Đức Mẹ và trông cậy vào áo Người thì chiều ý em, ra cổng lấy áo Đức Mẹ đưa lại cho em. Em nhận lấy cách vui vẻ sung sướng hôn kính quàng vào cổ, đọc một kinh dâng lại cho Mẹ rồi lên giường ngủ. Sáng mai khi hiệu chuông dậy, thầy giám thị liền đến giường cầm tay kéo thì ra em đã chết. Cả mình đã lạnh ngắt, mặt mày vui vẻ tươi tỉnh như khi còn sống, hai tay còn cầm chặt áo Đức Mẹ, chắc chắn Đức Mẹ đã thương bảo cho em cố gắng tìm áo Đức Mẹ để đeo vào cổ, vì Người chẳng muốn em chết khi không có áo của Người.

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

BÀI MỚI NHẤT

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS