Ngày 29 tháng 09 : Kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabrien và Raphaen

Nghe bài này

imagesCác Thiên Thần là sứ giả của Thiên Chúa nhưng chỉ có Thiên Thần Micae, Gabrien và Raphaen là được ghi lại trong Kinh Thánh.

Kinh Thánh mô tả Thiên Thần Micae là một “Hoàng tử vĩ đại”, đấng lảnh đạo sức mạnh của Thiên đàng chống lại sức mạnh của Hỏa ngục. Ngài được sùng kính từ thời các thánh Tông đồ như đấng bảo trợ và che chở Giáo Hội.

Tên Gabrien có nghĩa là “người của Thiên Chúa”. Ngài xuất hiện trước tiên trong những lời tiên tri của Daniel trong Cựu Ước. Ngài cũng là Thiên Thần đã hiện ra cùng ông Zachariah để loan báo việc bà Elizabeth sẽ mang thai thánh Gioan Baotixita. Sau hết ngài đã truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria rằng Bà sẽ cưu mang một nam nhi do phép Đức Chúa Thánh Thần, Con của Đấng Tối Cao, và là Đấng Cứu Chuộc nhân loại.

Thiên Thần Raphaen là một trong bảy vị Tổng lảnh Thiên Thần đứng chầu trước ngai Thiên Chúa. Ngài được sai đến để giúp Tobit trong khi ông bị mù lòa, giúp Tobiah trong việc đính hôn và giúp Sarah bảy lần khi các chàng rể bị chết trong đêm tân hôn. Raphaen đã giúp cho Tobiah qua những cuộc mạo hiểm lạ lùng cho đến lúc có kết quả thật tốt đẹp. Raphaen đã chữa cho Tobit khỏi mù mắt và hồi phục tất cả tài sản của ông, giúp cho Tobiah con ông được thành hôn với Sarah, yên sống một cuộc đời hạnh phúc.

(Phó Tế JB Huỳnh Mai Trác)

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

BÀI MỚI NHẤT

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS