Kitô hữu sao lãng là ‘các xác ướp vô hồn’

Nghe bài này

pope-Francis

Các Kitô hữu đi sai đường do Chúa Giêsu vạch ra có thể trở thành “các xác ướp vô hồn” bất định, Đức Thánh cha Phanxicô nói trong Thánh lễ sáng.

Các xác ướp vô hồn đi lạc đường trong đời sống Kitô hữu khi chọn cách đứng yên “không làm điều ác, cũng không làm điều thiện”, Đức Thánh cha nói trong bài giảng lễ hôm 3-5 tại nguyện đường Domus Sanctae Marthae, tờ Catholic News Service đưa tin.

“Kitô hữu bất động, không tiến lên là Kitô hữu ‘ngoài Kitô giáo’. Không ai biết được họ là gì nữa. Họ là một loại Kitô hữu ngoại giáo hóa; họ vẫn ở đó, cứ trơ lỳ, và không thăng tiến trong đời sống Kitô hữu”, Đức Thánh cha nói.

Đức Thánh cha nói có hai loại Kitô hữu không đi đúng đường – một là những người cứng đầu, hai là những người lang thang giống như những kẻ phiêu bạt.

Các Kitô hữu cứng đầu thường tin rằng họ biết đường và “không để cho tiếng Chúa bảo họ: ‘Hãy trở lại mà theo đường đúng’”, ngài nói. Trong khi đó các Kitô hữu phiêu bạt cứ đi lòng vòng cách vu vơ và dễ bị sao lãng bởi những chuyện phù phiếm ở trần gian.

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

BÀI MỚI NHẤT

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS