Lễ giả, linh mục giả, nhà thờ giả, thu tiền thiệt. Tuyên bố của tổng giáo phận Denver

Nghe bài này

Lễ giả, linh mục giả, nhà thờ giả, thu tiền thiệt. Tuyên bố của tổng giáo phận Denver

Tổng giáo phận Denver đã gởi một thông cáo báo chí cho các cơ quan truyền thông Công Giáo nhờ lưu ý anh chị em giáo dân về hiện tượng có các thánh lễ giả, do các linh mục giả cử hành trong các tòa nhà với thiết kế như nhà thờ nhưng không phải là nhà thờ Công Giáo và hoàn toàn không hiệp thông với Giáo Hội Công Giáo.

Một buổi lễ được cử hành bởi một người phụ nữ thì chắc chắn không phải là thánh lễ hợp lệ. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp được cử hành bởi một người nam thì cũng chưa chắc chắn là thánh lễ hợp lệ.

Toàn văn tuyên bố của Tổng giáo phận Denver như sau:

Tổng giáo phận Denver có 149 giáo xứ, giáo điểm và cứ điểm truyền giáo là nơi cử hành thánh lễ. Các giáo xứ này hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công Giáo, và như vậy tất cả các bí tích nhận được tại các giáo xứ này đều có giá trị.

Tuy nhiên, có một số nhà thờ trong lãnh thổ của Tổng giáo phận Denver có vẻ hoặc được quảng cáo là các giáo xứ Công Giáo hợp pháp, nhưng trên thực tế họ không hiệp thông với Đức Thánh Cha và Giáo Hội Công Giáo. Dưới đây là tuyên bố của Tổng giáo phận Denver liên quan đến các nhà thờ này, cũng như danh sách cập nhật các nhà thờ đã biết thuộc danh mục này.

Nếu anh chị em hoặc ai đó mà anh chị em biết đã nhận các bí tích tại một trong các nhà thờ được liệt kê dưới đây, thì có khả năng đó là các bí tích không hợp lệ. Chúng tôi khuyến khích anh chị em liên hệ với Tòa án của Tổng giáo phận Denver theo số 303-894-8994 hoặc qua email tribunal.office@archden.org để xác định tính hợp lệ của bất kỳ bí tích nào nhận được ở đó.

Để có danh sách đầy đủ các giáo xứ hợp pháp trong tổng giáo phận, hãy truy cập http://Archden.org/parish-full.

Về các Thánh lễ Công Giáo giả mạo

Đó là trường hợp các cử hành có vẻ như hoặc được quảng cáo như các Thánh lễ Công Giáo, nhưng trên thực tế không phải. Các lễ nghi này được cử hành trong lãnh thổ của Tổng giáo phận Denver bởi nhiều cựu linh mục, hay các linh mục không có năng quyền, linh mục được phong chức không hợp lệ, linh mục là một phần của các giáo phái không hiệp thông với Đức Giáo Hoàng, v.v… Những dịch vụ này, trong khi chúng có thể có vẻ ngoài là những cử hành đích thực của Thánh lễ, nhưng thực tế thì không phải như thế; chúng bất hợp pháp và thường bất hợp lệ. Người Công Giáo không nên tham dự các buổi lễ này cũng như không tham gia vào sự hiệp thông của họ. Việc tham gia vào các dịch vụ như vậy không hoàn thành nghĩa vụ ngày Chúa Nhật của một tín hữu.

Liên quan đến các nhà thờ của Huynh Đoàn Thánh Piô X, không hiệp thông hoàn toàn với Đức Giáo Hoàng. Mặc dù đúng là các linh mục của Huynh Đoàn được phong chức hợp lệ, nhưng họ không được phép thi hành thừa tác vụ của mình. Các thánh lễ được cử hành tại nhà thờ Thánh Isidore và Nhà nguyện Truyền tin không được Đức Tổng Giám Mục Denver chấp thuận. Người Công Giáo không được tham dự các Thánh lễ này cũng như không được hiệp thông Thánh Thể.

Danh sách các nhà thờ giả danh Công Giáo

American Catholic Community/Order of St. Michael and Mary (American Catholic Community/Communion of International Catholic Communities)
1921 S. Havana, Aurora, CO 80014

Church of St. Albert Liberal Catholic Church
430 10th St, Greeley, CO 80631

Church of the Beloved (Ecumenical Catholic Church)
10500 Grant Dr., Northglenn, CO 80233

Church of the Holy Family (Ecumenical Catholic Church)
8811 E. Hampden Ave., Suite 101, Denver, CO 80321

Divine Mercy Catholic Church (American Catholic Community/Communion of International Catholic Communities)
20971 E. Smoky Hill Rd., Aurora, CO 80015

Iglesia Católica de Cristo Rey/Christ the King Old Catholic Church (American Catholic Community/Communion of International Catholic Communities)
3138 S Parker Rd, Aurora, CO 80014

Light of Christ (Ecumenical Catholic Church)
1000 West 15th Ave, Longmont, CO 80501

Mary of Magdala (Ecumenical Catholic Church)
301 E. Stuart St., Fort Collins, CO 80525

Our Lady of the Snow Traditional Catholic Church
4101 Lamar St, Wheat Ridge, CO 80033

Our Lady of Victory Roman Catholic Chapel
2566 Sable Blvd, Aurora CO 80011

St. Paul Catholic Community of Faith (Ecumenical Catholic Church)
3250 E 6th Ave, Denver, CO 80206

St. Francis of Assisi National Catholic Church (Polish National Catholic Church)
556 S Jersey St, Denver, CO 80224

St. Mary’s Anglican Catholic Church
2290 S Clayton St, Denver, CO 80210

St. Isidore – Society of St. Pius X
32100 E. Colfax Ave, Watkins, CO 80137

Annunciation Chapel Society of Pius X
290 E. County Road 56, Ft. Collins, CO 80524

Thế Giới Nhìn Từ Vatican

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS