Linh mục Nigeria bị treo chén vì ra tranh cử Thống đốc bang Benue

Nghe bài này

Cha Hyacinth lormem Alia, 56 tuổi, đã bị Giám mục của mình treo chén sau khi ra tranh cử thống đốc Bang Benue dưới ngọn cờ của đảng cầm quyền, báo La Croix Africa nhắc lại rằng linh mục này đã có tham vọng chính trị trong một số năm.

Nhóm vận động tranh cử của Cha Hyacinth lormem Alia đã chấp nhận quyết định treo chén này và cho rằng Cha Alia hiện “được tự do để tiếp tục nỗ lực cứu thành phố Benue khỏi sự sụp đổ hoàn toàn.”

Nhóm vận động tranh cử giải thích thêm rằng vị linh mục sẽ tái tục công việc mục vụ của mình sau khi nhiệm kỳ của thống đốc hoàn thành.

Giáo luật cấm các giáo sĩ nắm giữ các chức vụ công liên quan đến việc thực thi quyền lực dân sự.

Điều 285, bộ giáo luật viết:

$1. Các giáo sĩ phải tuyệt đối xa lánh tất cả những điều bất xứng với bậc mình, theo những quy định của luật địa phương.

$2. Họ phải tránh tất cả những điều, tuy không bất xứng, nhưng xa lạ với bậc giáo sĩ.

$3. Cấm các giáo sĩ giáo sĩ đảm nhận những chức vụ công quyền bao hàm sự tham gia vào việc hành sử quyền bính dân sự.

VietCatholic Media

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS