Lord David Alton: Phải chăng chúng ta sợ bị chặt đầu, cắt cổ?

Nghe bài này

islamViolent

Vào tháng 11 tới đây nhà thờ Chánh Tòa tại Westminster, bên Anh Quốc sẽ được chiếu sáng bằng ánh sáng đỏ trong suốt một tháng để gây ý thức về sự bách hại nhắm vào các Kitô Hữu trên toàn thế giới

Lord David Alton là người chủ xướng chương trình này nói:

“Nếu mỗi giáo xứ trong quốc gia chúng ta cũng làm như thế chúng ta sẽ có thể đánh thức tầng lớp chính trị của quốc gia này về quy mô của sự bách hại”

Ông nhận xét rằng “Phải chăng chúng ta đã quá sợ bị chặt đầu, bị khủng bố đến mức đâu hết rồi những cuộc biểu tình? Tại sao chúng ta có ngập ngừng không dám nói ra? Đâu là những cuộc biểu tình khổng lồ, những đêm canh thức, những cuộc tụ họp của các liên đoàn sinh viên? Đâu rồi những lá thư được ký bởi hàng ngàn người này gửi lên Thủ tướng, các dân biểu. nghị sĩ, các nhà lãnh đạo chính trị để thúc giục họ phải làm nhiều hơn nữa. Đâu rồi những chiến dịch được mở ra nhằm chấm dứt tất cả mọi hình thức áp bức và bất công?”

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS