Lửa luyện ngục đốt những gì?

Nghe bài này

Trong tháng Các Đẳng Linh Hồn, khi suy niệm về sự chết, bài báo sau có thể giúp chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm. Philip Kosloski của tờ Aleteia, nghĩa là Chân Lý Tỏ Tường, có bài viết nhan đề “What does the ‘fire’ of purgatory burn?”

Luyện ngục thường được hình dung như một ngọn lửa thanh tẩy, nhưng chính xác thì nó đốt những gì?

Giáo Hội Công Giáo kiên quyết ủng hộ sự tồn tại của luyện ngục, như một giai đoạn chuẩn bị cho thế giới bên kia dẫn một linh hồn vào Thiên đàng.

Người ta biết rất ít về điều gì sẽ xảy ra khi một linh hồn đến luyện ngục, nhưng nhiều vị thánh và nhà thần học đã mô tả nó như một “ngọn lửa thanh tẩy”. Ngay cả Sách Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo cũng đề cập đến luyện ngục với loại hình ảnh này.

Sách giáo lý Công Giáo điều 1031 viết:

Hội Thánh gọi sự thanh luyện cuối cùng này của những người được chọn là Luyện ngục, sự thanh luyện này khác hẳn với hình phạt của những kẻ bị luận phạt. Hội Thánh công bố đạo lý đức tin liên quan đến luyện ngục, chủ yếu trong các Công đồng Florentinô và Triđenti-ô. Truyền thống của Hội Thánh, dựa trên một số bản văn của Thánh Kinh, nói đến lửa thanh luyện:

“Đối với một số tội nhẹ, phải tin là trước phán xét chung có lửa thanh luyện, theo điều Đấng là Chân lý đã nói rằng nếu ai nói phạm đến Chúa Thánh Thần, người đó sẽ chẳng được tha cả đời này lẫn đời sau (Mt 12:32). Trong lời đó, chúng ta có thể hiểu là một số tội có thể được tha ở đời này, còn một số tội có thể được tha ở đời sau.”

Tuy nhiên, hình ảnh ngọn lửa có thể khiến người ta tưởng như có những linh hồn đang cháy trong lửa, tương tự như những linh hồn ở Địa ngục đang cháy mãi mãi.

Origen, một nhà thần học của Giáo hội thời sơ khai, cung cấp một cái nhìn rõ ràng về ngọn lửa này và chính xác ngọn lửa “đốt cháy” những gì.

Nếu một người rời bỏ cuộc sống này với những lỗi lầm nhẹ hơn, anh ta sẽ bị kết án phóng hỏa đốt cháy những vật liệu nhẹ mắc míu vào linh hồn… ‘Bạn không thể vào thiên đàng với củi, cỏ khô và gốc rạ của bạn và do đó làm ô uế vương quốc của Thiên Chúa… ngọn lửa này không tiêu thụ sinh vật, nhưng những gì sinh vật đã tự tạo ra, gỗ, cỏ khô và gốc rạ. Rõ ràng là ngọn lửa phá hủy gỗ của những vi phạm của chúng ta và sau đó trả lại cho chúng ta phần thưởng là những công việc vĩ đại của chúng ta.

Hình ảnh này có thể giúp chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa không gửi chúng ta đến hình phạt bằng lửa để tra tấn chúng ta trước khi vào Thiên đàng, nhưng thay vào đó chúng ta đi qua ngọn lửa thanh tẩy, đốt sạch mọi tội lỗi nhỏ hơn mà chúng ta đang mắc phải khi chết.

Trên hết, ngọn lửa luyện ngục không phải là một phần của sự tra tấn ghê rợn, mà là một cách để chuẩn bị tâm hồn chúng ta đón nhận những niềm vui trên Thiên đàng một cách trọn vẹn hơn.

Đặng Tự Do

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS