Mở án phong chân phước cho người Burkina Faso đầu tiên

Nghe bài này

Vào ngày 15/3/2024, án phong chân phước cho vị Tôi tớ Chúa linh mục Alexandre Toé, một tu sĩ Dòng Thánh Camillo, người Burkina Faso, sẽ được chính thức bắt đầu tại Tòa án của Tòa Giám quản Roma, thành phố nơi ngài sống những tháng cuối đời và qua đời vào ngày 9/12/1996.

Lễ khai mạc “án phong chân phước và phong thánh” cho Cha Alexandre Toé sẽ bắt đầu với việc đọc sắc lệnh giới thiệu và sự cho phép của Tòa Thánh, việc thành lập tòa án do Hồng y giám quản bổ nhiệm, lời tuyên thệ của các thành viên của tòa án và của những người thuộc Dòng Thánh Camillo.

“Người Burkina nghèo khó ở Roma giàu có”

Cha Walter Vinci, thỉnh nguyện viên án phong thánh nói rằng “Đây là một niềm vui lớn cho toàn thể gia đình theo đặc sủng Camillo, cho giáo phận Roma và cho Burkina Faso, án phong chân phước cho một người Burkina Faso. Chúng ta có thể tìm thấy một nét đẹp của Cha Alexandre Toè trong một cách diễn đạt mà ngài luôn ghi lại trong nhật ký thiêng liêng của mình: ‘Người Burkina nghèo khó ở Roma giàu có’, thể hiện sự thuộc về của ngài với dân tộc của mình, linh đạo Camillio và phong cách đời sống nhân bản và thiêng liêng của ngài. Một người nghèo, nghĩa là một người cầu xin tình yêu dành cho Thiên Chúa và cho người anh em bệnh tật”.

Tình yêu dành cho những người bé mọn của Tin Mừng

Thầy Alexandre được gửi đến Roma vào ngày 5/10/1991 để điều trị y tế do biểu hiện của bệnh viêm gan, đồng thời bắt đầu học thần học tại Đại học Giáo hoàng Laterano. Khi kết thúc quá trình học tập, vào ngày 18/10/1994, thầy đã khấn trọng thể tại nhà thờ Thánh Maddalena, trụ sở Tổng quyền của Dòng Camillo; vào ngày 15/1/1995, thầy được phong phó tế. Sau khi trở về Burkina Faso, vào ngày 1/7 cùng năm, thầy được thụ phong linh mục.

Khi trở về Ý vào năm 1996, các bề trên cao cấp đã giao phó cho Cha Alexandre nhiệm vụ cổ võ ơn gọi của Tỉnh dòng và bổ nhiệm cha làm cha giáo của các thỉnh sinh của Học viên ở Roma. Cha thực hiện sứ vụ với lòng nhiệt thành và năng lực, truyền tải qua nụ cười và linh đạo của mình, nhiều chứng từ khác nhau chứng thực điều này, tình yêu dành cho những người bé mọn của Tin Mừng: người nghèo và người bệnh, những người là con đường đặc biệt dẫn cha Cha Alexandre đến sự thánh thiện.

Cha Vinci nói thêm: “Cha Alexandre Toé, sống trong niềm vui của Đấng Phục Sinh, đã biến cuộc đời mình thành một món quà cả trong việc đáp lại tiếng gọi của Chúa một cách quảng đại lẫn trong việc thi hành thừa tác vụ trong thành phố Roma, mặc dù chỉ trong 17 tháng. Cha Alexandre trong Giáo hội của chúng ta, Dòng Camillo và trong thế giới đương đại là một tu sĩ, như Công đồng Vatican II dạy trong sắc lệnh Đức Ái hoàn hảo, ‘được linh hoạt bởi đức tin toàn diện, lòng bác ái đối với Thiên Chúa và tha nhân, bởi tình yêu đối với Thập Giá và hy vọng vào vinh quang tương lai’ và do đó có thể là mẫu mực có giá trị cho những ai chọn tuân theo tiếng gọi của Chúa trong việc tuyên giữ các lời khuyên Phúc Âm”.

Hồng Thủy – Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS