Nam Úc: TTV Vietcatholic-Adelaide phỏng vấn Lm. Roland Jacques OMI phó cáo thỉnh viên tiến trình tuyên thánh cho Fx. Trương Bửu Diệp

Nghe bài này

Thông Tín Viên Đan Huyền Vietcatholic-Adelaide

Hội luận với Linh mục Roland Jacques – Dương Hữu Nhân OMI. Phó cáo thỉnh viên thường trực tại Rôma cho án tuyên thánh Cha Phanxicô Xavier Trương Bửu Diệp

XEM VIDEO:

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS