Ngoại trưởng Toà Thánh: Giêrusalem phải được đảm bảo trên phạm vi quốc tế

Nghe bài này

Trong một cuộc phỏng vấn tại Thánh Địa, Đức Tổng Giám Mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Toà Thánh, nhấn mạnh rằng Tòa Thánh không can thiệp vào câu hỏi “Giêrusalem có thể là thủ đô của ai?”, nhưng tính chất đặc biệt của Thành Thánh và căn tính của Thành như một nơi thánh phải được đảm bảo trên phạm vi quốc tế thông qua một hiệp ước.

Trong khuôn khổ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Toà Thánh và Jordan, Đức Tổng Giám Mục đã đến Trung Đông 4 ngày từ ngày 11 đến 14/3, để viếng thăm Jordan với cuộc gặp gỡ Vua Abdullah II, Tổng uỷ viên Chương trình Hỗ trợ người tỵ nạn Palestine (UNRWA) của Liên Hiệp Quốc, và các Đấng Bản quyền ở Thánh Địa.

Bên lề cuộc gặp gỡ với Vua Jordan, cha Rifaat Bader, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Truyền thông Công giáo đã có cuộc phỏng vấn với Đức Tổng Giám Mục. Trong cuộc trò chuyện này, Ngoại trưởng Toà Thánh nhắc lại tất cả “mối quan tâm sâu sắc của Đức Thánh Cha đối với người dân đang sống ở Gaza, người Palestine ở Bờ Tây”. Ngài cũng nhắc lại sự lên án của Đức Thánh Cha đối với những hành động tàn bạo xảy ra vào ngày 07/10 đối với người dân Israel.

Đức Tổng Giám Mục khẳng định: “Trong lúc này mối quan tâm của Đức Thánh Cha là chấm dứt đau khổ. Chiến tranh phải chấm dứt và phải có một thoả thuận để đưa ra một giải pháp hoà bình. Mối quan hệ giữa dân tộc Palestine và Israel phải được tái xây dựng. Gaza phải được xây dựng lại”.

Liên quan đến tình hình hiện tại ở Thánh Địa, Ngoại trưởng Toà Thánh nói về tính cấp bách trong việc chấm dứt chiến tranh thông qua một giải pháp hòa bình dựa trên nền tảng hai dân tộc, hai quốc gia, và bảo tồn tính chất đặc biệt của thành Giêrusalem và tính thánh thiêng đối với ba tôn giáo độc thần.

Về tình trạng của Thành Thánh, Đức Tổng Giám Mục tuyên bố rằng Tòa Thánh “không can thiệp vào câu hỏi Giêrusalem có thể là thủ đô của ai” nhưng “chúng tôi tin rằng tính chất đặc biệt của Thành Thánh và căn tính của Thành như một nơi thánh phải được đảm bảo trên phạm vi quốc tế thông qua một loại hiệp ước nào đó. Thực tế chính trị trong tương lai của Giêrusalem phải được người Israel và người Palestine chấp thuận trên con đường đi đến thỏa thuận cuối cùng”.

Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS