06/06/21 Chúa Nhật Tuần X Mùa Thường Niên, Lễ Mình Máu Thánh Chúa

BÀI ĐỌC I: Xh 24, 3-8 “Đây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi”. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Môsê đến thuật lại cho dân chúng nghe tất cả những lời và…

05/06/21 Thứ Bảy Tuần IX Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:   Tb 12, 1. 5-15. 20 “Tôi phải trở về cùng Đấng đã sai tôi; còn các người hãy chúc tụng Thiên Chúa”. Trích sách Tôbia. Trong những ngày ấy, Tôbia kêu con trai lại và hỏi rằng:…

04/06/21 Thứ Sáu Tuần IX Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:    Tb 11, 5-17 “Chúa đã sửa phạt tôi, và lại cứu chữa tôi, đây tôi nhìn thấy con trai tôi”. Trích sách Tôbia. Trong những ngày ấy, mỗi ngày bà Anna đến ngồi ở vệ đường bên…

03/06/21 Thứ Năm Tuần IX Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Tb 6, 10-11a; 7, 1. 9-17; 8, 4-10 “Thiên Chúa đã khiến các người đến nhà tôi để con gái tôi kết hôn với người trong thân tộc”. Trích sách Tôbia. Trong những ngày ấy, Tôbia hỏi…

02/06/21 Thứ Tư Tuần IX Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I:   Tb 3, 1-11. 24-25 (Hl 1-11. 16) “Lời cầu nguyện của hai người trước tôn nhan vinh quang của Thiên Chúa Cao Cả, được chấp nhận”. Trích sách Tôbia. Trong những ngày ấy, Tôbia thổn thức và…

01/06/21 Thứ Ba Tuần IX Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Tb 2, 10-23 (Hl 9-14) “Tuy bị mù loà, ông cũng không phiền trách Thiên Chúa”. Trích sách Tôbia. Xảy ra trong một ngày nọ, Tôbia đi chôn xác mệt nhọc, trở về nhà, ông liền nằm…

31/05/21 Thứ Hai Tuần IX Mùa Thường Niên, ĐỨC MẸ THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABETH

BÀI ĐỌC I: Xp 3, 14-18a “Vua Israel là Chúa ở giữa ngươi”. Trích sách Tiên tri Xôphônia. Hỡi thiếu nữ Sion, hãy cất tiếng ca! Hỡi Israel, hãy hoan hỉ! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy hân hoan và hãy…

Trang 3 của 336
1 2 3 4 5 336

HỖ TRỢ GIÊSU.NET

 XIN HỖ TRỢ SỨ MẠNG CỦA CHÚNG TÔI, ĐỂ CHÚNG TÔI:
 - Tiếp tục rao truyền Lòng Thương Xót Chúa
 - Nâng cấp website và thêm nhiều tiết mục khác giúp ích cho các tín hữu mọi nơi trên toàn cầu.
CHÂN THÀNH CẢM ƠN!