Phỏng vấn Đc. Louis Nguyễn Anh Tuấn sau Đại hội Thượng Hội đồng XVI về hiệp hành

Nghe bài này

Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ kinh nghiệm đặc biệt của ngài tại Đại hội Thượng Hội đồng.
Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS