Số tín hữu Công giáo trên thế giới tiếp tục gia tăng

Nghe bài này

Hôm 10/2/2022, Văn phòng Thống kê Trung ương của Giáo hội đã xuất bản Niên giám Tòa Thánh năm 2022 và Niên giám Thống kê Giáo hội năm 2020. Theo dữ liệu trong hai tài liệu này, trong năm 2020, số tín hữu Công giáo gia tăng 1,2%, nhất là tại châu Á và châu Phi, trong khi đó số linh mục suy giảm, còn số phó tế vĩnh viễn đang gia tăng.

Sau đây là thông tin về một số khía cạnh cơ bản của Giáo hội Công giáo trong hai năm 2019-2020.

Số tín hữu

Số tín hữu Công giáo tăng từ 1 tỷ 344 triệu trong năm 2019 lên 1 tỷ 360 triệu trong năm 2020, tăng 16 triệu, tương đương với khoảng 1,2%, chiếm 17,7% trong tổng số 7 tỷ 667 triệu dân số toàn thế giới. Số tín hữu gia tăng 1,8% tại châu Á, 2,1% tại châu Phi, và 0,3% tại châu Âu.

Trong năm 2020, 48% số tín hữu Công giáo trên thế giới thuộc châu Mỹ, với 28% ở Nam Mỹ, trong khi 11% ở châu Á.

Số linh mục và phó tế vĩnh viễn

Vào cuối năm 2020, trên toàn thế giới có 410.219 linh mục triều và dòng, giảm 4.117 vị so với một năm trước đó. Trong khi số linh mục giảm mạnh tại châu Mỹ và châu Âu thì lại tăng tại châu Phi và châu Á. Trong năm 2020, châu Âu có đông linh mục nhất, với 40% số linh mục trên thế giới; châu Mỹ có 29,3%; châu Á 17,3%; châu Phi 12,3%; và Châu Đại Dương 1,1%.

Số phó tế vĩnh viễn tăng mạnh gần 1%, từ 48.238 vị vào năm 2019 lên 48.635 vị vào năm 2020, và phát triển mạnh tại châu Mỹ.

Số tu sĩ nam nữ và chủng sinh

Số nam tu sĩ tăng từ 50.295 trong năm 2019 lên 50.569 vào năm 2020; mức tăng chủ yếu ở châu Phi, châu Á và châu Âu, trong khi lại giảm tại châu Mỹ và châu Đại Dương.

Số nữ tu giảm mạnh trên toàn cầu, từ 630.099 vị trong năm 2019 xuống còn 619.546 vị trong năm 2020, tương đương với 1,7%. Trong khi số nữ tu tăng tại châu Phi (3,2%) và châu Á (0,2%) thì lại giảm mạnh tại châu Âu (4,1%), châu Mỹ (2,8) và châu Đại dương (5,7%).

Số chủng sinh trên toàn cầu giảm từ 114.058 xuống còn 111.855. Trong hai năm 2019-2020, số đại chủng sinh giảm tại các châu lục: châu Âu giảm 4,3%, châu Mỹ 4,2% và châu Á 3,5%, trừ châu Phi tăng 2,8%. (CSR_510_2022)

Hồng Thủy – Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS