Tạp chí “Il Regno” Ba Lan xuất bản tài liệu của các Giám mục về vấn đề LGBT+

Nghe bài này

Số tháng 3 của tạp chí “Il Regno-Vương quốc” bằng tiếng Ý đã cho xuất bản tài liệu “Quan điểm của Hội đồng Giám mục Ba Lan về vấn đề LGBT+”, một văn bản đã được Đại hội thường niên thông qua vào tháng 8/2020.

LGBT+ là tên viết tắt của các phong trào đồng tính nam, đồng tính nữ, lưỡng tính và chuyển giới, cộng thêm các nhóm khác như trung tính, liên giới tính, nghi vấn, v.v.

Tài liệu được chia thành 4 chương: Tình dục của nam và nữ theo quan điểm Kitô giáo về con người; Các phong trào LGBT+ trong một xã hội dân chủ; Những người LGBT+ trong Giáo hội Công giáo; Giáo hội đối diện với quan điểm của những người LGBT+ liên quan đến giáo dục giới tính của trẻ em và người trẻ.

Các Giám mục viết trong tài liệu: “Việc khẳng định tôn trọng mọi người, bao gồm cả những người đồng tính LGBT+, là hoàn toàn đúng và luật pháp của một nhà nước dân chủ phải đảm bảo cho các quyền cơ bản của những người này không bị vi phạm, trừ khi điều này rõ ràng là trái với bản chất của con người và công ích (chẳng hạn như các quan hệ đồng tính hoặc việc nhận con nuôi của các quan hệ này)”.

Các Giám mục khẳng định rằng, mọi hình thức bạo lực và thiếu tôn trọng là không thể chấp nhận được, nhưng điều này không có nghĩa là chấp nhận ý kiến của họ một cách thiếu cân nhắc. Trên bình diện đạo đức, khuynh hướng đơn thuần không dẫn đến lỗi luân lý đạo đức, nhưng rõ ràng sẽ là tiêu cực khi chấp nhận hành vi đồng tính và chuyển đổi giới tính. Do đó những người trải qua những khuynh hướng như vậy được kêu gọi tránh các hành vi tình dục đồng giới.

Theo các Giám mục, đối với những người LGBT+, sự thánh thiện không bị từ chối, cũng như không đóng cửa Giáo hội đối với họ. Giáo hội phải “giúp họ hiểu bản chất của tội lỗi và tránh dịp phạm tội”.

Liên quan đến ơn gọi linh mục, các Giám mục xác định rằng: không nhận vào chủng viện và phong chức chức linh mục cho “những người thực hành đồng tính luyến ái, có khuynh hướng đồng tính luyến ái tại căn hoặc ủng hộ cái gọi là văn hóa đồng tính”; không “công nhận” và “chúc phúc bằng bất kỳ công thức nào” các quan hệ đồng giới. Trong vấn đề này, giáo huấn của Giáo Hội dựa trên lời Chúa, truyền thống tông đồ sống động và luật tự nhiên. Do đó, giáo huấn có đặc tính phổ quát, bất biến theo thời gian, không gian và không thể sai lầm.

Ngọc Yến – Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

BÀI MỚI NHẤT

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS