Ngày 02 tháng 10 : Kính Thiên Thần Hộ Mệnh

Nghe bài này

ThienThanBanMenh

Theo quan niệm của người Do Thái thì ở trên Trời có hằng hà sa số các thiên thần là những đấng luôn phục vụ bên cạnh Thiên Chúa và điều này cũng là niềm tin của người Kitô hữu.

Người Do Thái xưa cũng tin là thiên thần còn trông nom từng cá nhân và quốc gia xứ sở của họ nữa. Chúa Giêsu cũng chấp nhận niềm tin này. Chúa Giêsu cũng đã nói là các thiên thần sẽ theo Chúa khi Chúa đến thế gian lần thứ hai.Một lần kia Chúa Giêsu bồng một em bé và nói với những người đi theo Chúa là hãy có tâm hồn như trẻ thơ và hãy trông nom săn sóc các em nhỏ. “Các ngươi đừng có khinh khi các trẻ nhỏ này” và Chúa Giêsu nói: “Các thiên thần của các em bé này luôn hầu cận bên Cha ta ở trên trời.”

Quan niệm về Thiên Thần Hộ Mệnh rất rỏ ràng trong các lời dạy dỗ của Chúa Giêsu. Và trong cuộc đời trần thế của Chúa, Chúa đã nói về Thiên Thần Hộ Mệnh nhiều lần và đã được ghi lại trong Phúc Âm. Các thiên thần đã chăm sóc Chúa trong hoang địa và đã an ủi Chúa trong vườn Ghếtsêmani. Chính Chúa cũng ước ao các thiên thần bảo vệ Chúa khi quân dữ đến bắt Chúa. Các thiên thần cũng hiện diện khi Chúa sống lại. Lòng tin tưởng của người Kitô hữu là mỗi người trong chúng ta đều có một Thiên Thần Hộ Mệnh đã có từ nhiều thế kỷ qua.

Bức hình mà chúng ta thường nhìn thấy là có một Thiên Thần Hộ Mệnh đang bảo vệ một em bé đang đi ngang qua một chiếc cầu nhỏ.

Năm 1608, Đức Giáo Hoàng Phao lồ V ghi thêm vào lịch phụng kính các thánh, các Thiên Thần Hộ Mệnh. Chúng ta cũng cần tin tưởng là mỗi người chúng ta đều có một Thiên Thần Hộ Mệnh bảo vệ và giúp đỡ chúng ta. Đây là một ân huệ tình yêu của Thiên Chúa ban cho mỗi người.v
Thánh Bernard viết: “Trong những lúc khốn cùng, trong những lúc bị cám dỗ dữ dội, hãy kêu cầu cùng Thiên Thần Hộ Mệnh vì đây là đấng hướng dẫn và giúp đỡ, trong mọi lúc mọi nơi khi chúng ta cần đến,”

“Thiên Thần của Thiên Chúa, đấng bảo vệ thân yêu của tôi, đấng mà tình yêu của Thiên Chúa đã đưọc trao phó để gìn giữ tôi, xin hãy luôn ở bên mình tôi, soi sáng và bảo vệ tôi, cai quản và hướng dẫn tôi. Amen.”

(Phó Tế JB Huỳnh Mai Trác)

 

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

BÀI MỚI NHẤT

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS