Thống kê mới của Giáo hội cho thấy số người Công Giáo tăng nhưng số ơn gọi bị giảm xút!

Nghe bài này

Tòa Thánh xuất bản Cuốn Niên giám Giáo hoàng năm 2024 và Thống kê của Giáo hội năm 2022, cho hay tình hình về số lượng các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và phó tế trên toàn thế giới.

Niên giám Giáo hoàng 2024 và Niên giám Thống kê 2022 của Giáo hội, do Văn phòng Thống kê Trung ương Giáo hội biên soạn, hiện đang được phân phối tại các hiệu sách, do Nhà xuất bản Vatican phát hành.

Niên giám Giáo hoàng cung cấp thông tin liên quan đến đời sống của Giáo Hội Công Giáo trên toàn thế giới trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 12 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Trong thời gian này, có 9 Tòa Giám mục mới và 1 Lãnh địa Tông tòa đã được thành lập; 9 Tòa Giám mục được nâng lên thành Tòa Giám mục và 1 Đại diện Tông tòa được nâng lên Tòa Giám mục.

Niên giám Thống kê của Giáo hội chứa đầy dữ liệu thống kê để đánh giá các xu hướng chính ảnh hưởng đến sự phát triển của Giáo Hội Công Giáo trên toàn thế giới. Dưới đây là một số chi tiết nổi bật về một số khía cạnh cơ bản của Giáo Hội Công Giáo từ năm 2021 đến năm 2022.

Số liệu thống kê của Giáo hội: Người Công Giáo và Giám mục

Số người Công Giáo được rửa tội đã tăng trên khắp toàn cầu từ 1,376 tỷ vào năm 2021 lên 1,390 tỷ vào năm 2022, với mức tăng tương đối là 1,0%.

Sự thay đổi thay đổi từ lục địa này sang lục địa khác:

– Châu Phi ghi nhận mức tăng 3%, với số người Công Giáo tăng từ 265 lên 273 triệu trong cùng thời kỳ.

– Châu Âu cho thấy tình hình ổn định (năm 2021 và 2022 số người Công Giáo lên tới 286 triệu).

– Châu Mỹ và Châu Á ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể về số lượng người Công Giáo (+0,9% và +0,6% tương ứng), một xu hướng hoàn toàn phù hợp với sự phát triển nhân khẩu học của hai châu lục này.

– Châu Đại Dương báo cáo sự ổn định với con số thấp hơn một chút.

Con số Giám mục trong hai năm 2021-2022 tăng 0,25%, từ 5.340 lên 5.353 Giám mục. Phần lớn sự tăng trưởng này xảy ra ở Châu Phi và Châu Á, với mức chênh lệch tương đối là 2,1 và 1,4%. Tình hình ổn định được thể hiện rõ ở Châu Mỹ (với 2.000 Giám mục) và ở Châu Đại Dương (với 130), trong khi sự sụt giảm nhẹ (-0,6%) được ghi nhận ở Châu Âu (từ 1.676 xuống 1.666 vị).

Ít linh mục và nhiều phó tế vĩnh viễn hơn

Năm 2022 đánh dấu sự sụt giảm về số lượng linh mục so với năm trước, tiếp tục xu hướng giảm đặc biệt của các năm kể từ năm 2012.

Số linh mục toàn cầu trên thế giới năm 2022 so với năm 2021 giảm 142 linh mục, từ 407.872 xuống 407.730.

Châu Phi và Châu Á cho thấy con số tăng (+3,2% và 1,6% tương ứng) và Châu Mỹ, con số gần như đứng yên. Châu Âu, với tỷ lệ lớn nhất trong tổng số, và Châu Đại Dương có tỷ lệ gỉam từ 1,7 xuống 1,5%.

Số lượng phó tế vĩnh viễn tiếp tục tăng đáng kể.

Năm 2022, số phó tế tăng 2% so với năm trước đó, từ 49.176 vị lên 50.150 vị. Con số này được tăng ở tất cả các châu lục với tỷ lệ đáng kể:

– Ở Châu Phi, Châu Á và Châu Đại Dương vẫn chưa đạt được 3% tổng số, số lượng phó tế, nhưng đã tăng 1,1%, đứng ở mức 1.380 vị vào năm 2022.

– Dữ liệu cũng được cải thiện ở những khu vực có sự hiện diện của các phó tế vĩnh viễn đáng kể về mặt số lượng. Ở Châu Mỹ và Châu Âu, nơi có 97,3% tổng giáo dân, số phó tế tăng theo hai năm một lần, được coi là 2,1 và 1,7%.

Giảm số tu sĩ

Số lượng những người đi tu không phải là linh mục đã giảm ở khắp hoàn cầu.

Con số 49.774 nam tu sĩ vào năm 2021, giảm xuống còn 49.414 vào năm 2022. Sự suy giảm này là do ở các lục địa Châu Âu, Châu Phi và Châu Đại Dương. Mặt khác, ở châu Á, số người đi tu làm tu sĩ tăng lên đáng kể, và ở châu Mỹ thì thấp hơn.

Các nữ tu thì tăng đáng kể

Vào năm 2022, số nữ tu đã vượt quá số lượng linh mục trên toàn thế giới gần 47% nhưng hiện đang giảm mạnh. Trên toàn cầu, số lượng phụ nữ đi tu đã giảm từ 608.958 vào năm 2021 xuống còn 599.228 vào năm 2022, với mức giảm tương đối là 1,6%.

Châu Phi là lục địa có mức tăng trẳng nữ tu cao nhất, với con số từ 81.832 nữ tu vào năm 2021 tăng lên 83.190 vào năm 2022, với mức tăng tương đối là 1,7%.

Tiếp theo là Đông Nam Á, nơi số nữ tu đã tăng từ 171.756 vào năm 2021 lên 171.930 vào năm 2022, với mức tăng là 0,1%.

Nam và Trung Mỹ cho thấy sự sút giảm, từ 98.081 nữ tu vào năm 2021 xuống còn 95.590 nữ tu vào năm 2022, so với mức giảm toàn cầu là 2,5%.

Cuối cùng, ba khu vực được đánh dấu bằng sự giảm sút đáng kể: Châu Đại Dương (-3,6%), Châu Âu (-3,5%) và Bắc Mỹ (-3,0%).

Giảm số lượng chủng sinh

Sự suy giảm đặc trưng cho xu hướng ơn gọi linh mục kể từ năm 2012 vẫn tiếp tục trong những năm này.

Vào năm 2022, con số nam giới dấn mình tu học làm linh mục là 108.481 người, chênh lệch -1,3% so với tình hình một năm trước đó. Một phân tích tóm tắt được thực hiện ở các lục địa cho thấy các địa phương có sự khác biệt với nhau như sau:

– Ở Châu Phi, số lượng đại chủng sinh (sau trung học) đã tăng 2,1% trong thời gian hai năm qua.

– Ở tất cả các vùng của Châu Mỹ, số ơn gọi đều giảm dẫn đến mức chênh lệch -3,2%.

– Ở Châu Á, sự sụt giảm được ghi nhận đã đưa số lượng đại chủng sinh vào năm 2022 xuống mức thấp hơn 1,2% so với năm 2021.

– Ở châu Âu kể từ năm 2008 con số không suy giảm. Trong hai năm 2021-2022, số chủng sinh giảm 6%.

– Ở Châu Đại Dương, ơn gọi linh mục vào năm 2022 đã giảm 1,3% so với năm 2021.

Trong số 108.481 chủng sinh trên toàn thế giới, vào năm 2022:

– Châu Phi là lục địa có số lượng chủng sinh cao nhất, với 34.541 thầy.

– Tiếp theo là Châu Á với 31.767 thầy

– Châu Mỹ với 27.738 thầy

– Châu Âu với 14.461 thầy

– và Châu Đại Dương với 974 thầy.

Thanh Quảng sdb

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS