Tín hữu Công giáo Ba Lan và khắp thế giới lần chuỗi Lòng Chúa Thương xót

Nghe bài này

Hôm 28/9/2022 đông đảo tín hữu Công giáo đã lần chuỗi Lòng Chúa Thương xót trên đường phố của 173 thành phố ở Ba Lan và 44 địa phương trên toàn thế giới.

Vào lúc 3 giờ chiều, các ngã tư đường phố và quảng trường công cộng ở các thị trấn và làng mạc trên khắp Ba Lan đã biến thành nơi cầu nguyện cho hòa bình và cho những người bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Với chuỗi tràng hạt trên tay, các tín hữu đã cầu xin Chúa thương xót toàn thể nhân loại.

Ban tổ chức sự kiện chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng 10 phút khẩn cầu Chúa có thể thay đổi gia đình, thành phố và toàn thế giới của chúng ta.”

Sự kiện được tổ chức dưới sự bảo trợ của cộng đồng Ba Lan “Tia sáng của Lòng Chúa Thương xót.” Chuỗi Lòng Chúa Thương xót đã được đọc tại các châu lục để cầu nguyện cho các gia đình, linh mục và những người nắm giữ quyền hành trên thế giới.

Các tín hữu cầu nguyện cho hòa bình, đặc biệt là ở Ucraina. Họ cầu nguyện cho những người tị nạn đang chạy trốn chiến tranh, cho họ có thể trở về đất nước của họ, và cho mọi người có thể giúp họ xây dựng lại những ngôi nhà bị tàn phá bởi chiến tranh.

Mọi người cầu nguyện trong Phủ Tổng thống ở Vácsava và các thành phố lớn nhất của Ba Lan: Gdańsk, Poznań, Katowice, và Lublin. Các nhà tổ chức cho biết, các sự kiện cầu nguyện cũng được tổ chức trên đường phố Papua New Guinea, Croatia, Argentina, Mexico, Hoa Kỳ và Bờ Biển Ngà.

Sự kiện lần chuỗi Lòng Chúa Thương xót, bao gồm việc cầu nguyện trên đường phố của một số thành phố, được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 28/9/2008, tại Łódź. Kể từ đó, sáng kiến này tiếp tục được tổ chức hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày tuyên phong chân phước cho Cha Michael Sopoćko, cha giải tội của Thánh Faustina Kowalska (1905–1938). (CNA 29/09/2022)

Hồng Thủy – Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS