Tình phụ tử của người linh muc.

Nghe bài này

truyen-chuc-linh-muc-001

Tình phụ tử thiêng liêng của người linh mục là ân sủng của Chúa ban cho, là một ân huệ rất cần thiết và luôn luôn là một nhu cầu cấp bách . “Khi con người không còn ước ao tình phụ tử thiêng liêng nữa thì trở thành một điều gì đó thiếu sót và không còn thông suốt được nữa”

“Chúng ta tất cả mọi người đàn ông muốn có một đời sống viên mãn, thì chúng ta cần có nhu cầu là niềm vui được làm cha, mặc dù chúng ta đang sống cuộc đời độc thân . . . Tình phụ tử này là hy sinh đời sống của mình cho người khác . Tình làm cha thiêng liêng này là đời sống của người linh mục, người cha thiêng liêng, là hy sinh đời sống của chính mình và trở thành như một người cha thực thụ.”

Trích dẫn một đọan trong sách Sáng Thế Ký, khi Thiên Chúa hứa cùng ông Abraham niềm vui là có một con trai và một hậu duệ con cháu đông đảo như sao trên trời, Đức Giáo Hòang giải thích ý nghĩa của tình phụ tử . “Người cha là người biết thế nào để bảo vệ con cái của mình “. Đây chính là ân sủng của chúng ta, những linh mục, chứng tỏ thế nào là những người cha . Ân sủng được làm cha, làm mục vụ, là chăm sóc con cái trong đời sống thiêng liêng .

Chúng ta đã phạm rất nhiều tội lỗi, bởi vì ai cũng là người có tội. Nhưng nếu không có con, thì không thể làm cha được và như vậy thì không thể đi đến đích được mà mới chỉ đi được nữa đường .Bởi vậy chúng ta phải là những người cha .

Đây chính là ân sủng của Chúa ban cho chúng ta . Khi được mọi người gọi là “CHA” . Chúa muốn chúng ta là những người cha đích thật, là người cha thiêng liêng trong mục vụ .

Tôi không biết điều này đã xẩy ra như thế nào với Salvatore, Đức giáo hòang bày tỏ lòng ưu ái với Đức Hồng Y của xứ Giorgi, đang hiện diện, nhưng tôi tin chắc ngài là một người cha rất tốt lành . “Chúng ta hãy cám tạ Chúa ban cho ân sủng này là được làm cha trong Giáo Hội, và được lưu truyền từ cha cho đến con, với hai hình ảnh thật sống động, đó là ông Abraham cầu xin Chúa cho được làm cha, tay cầm gậy bảo vệ gia đình, và hình ảnh của ông Simêon, trong lúc dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh, bồng Chúa Giêsu trong tay mà cầu nguyện.

“Ông đã thực hiện một cử chỉ phụng vụ tuyệt đẹp, một phụng vụ đầy nét hân hoan . Đối với các linh mục cũng vậy, Chúa đã ban cho chúng ta niềm hân hoan tuyệt vời!”. Đức Thánh Cha dâng lễ ngày thứ tư hôm nay có nhiều linh mục và giám mục với sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Palerme Salvatore De Giorgi, ngài kỷ niệm sáu mươi năm ngày nhận lãnh chức linh mục .

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS