Toà Thánh được đánh giá tích cực trong phúc trình của Moneyval

Nghe bài này

Theo một tuyên bố của Phòng báo chí Toà Thánh được đưa ra trong ngày 28/5 vừa qua, trong phúc trình thường xuyên của Moneyval, Cơ quan giám sát chống rửa tiền của Hội đồng châu Âu, Toà Thánh nhận được đánh giá tích cực.

Phúc trình dựa trên đánh giá được thực hiện trong Phiên họp toàn thể lần thứ 67, được tổ chức tại Strasbourg từ ngày 20 đến ngày 24/5/2024.

Tuyên bố chỉ ra rằng “Tòa Thánh, bao gồm cả Quốc gia Thành Vatican đã nhận được đánh giá tích cực trong ‘Phúc trình theo dõi thường xuyên’ đầu tiên của Ủy ban Moneyval”, và nói rằng điều này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực của Tòa Thánh nhằm tuân thủ chuẩn mực tài chính quốc tế.

Ủy ban Moneyval chịu trách nhiệm đánh giá việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế của các quốc gia thành viên trong việc chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Những đánh giá đầu tiên đối với Tòa Thánh được thực hiện vào tháng 4/2021.  Phúc trình vừa qua nhìn nhận sự tiến bộ của Toà Thánh trong những năm qua.

Những phát hiện chính

Phúc trình nhấn mạnh rằng Tòa Thánh đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý và quy định. Ủy ban đã công nhận những tiến bộ này và phù hợp với các khuyến nghị của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF). Các lĩnh vực trọng tâm bao gồm:

Phòng chống rửa tiền: Các biện pháp và quy định pháp lý được tăng cường đã được áp dụng để ngăn chặn và giải quyết các hoạt động rửa tiền.

Chống tài trợ cho khủng bố: Các giao thức và biện pháp tuân thủ nâng cao nhằm phát hiện và ngăn chặn việc tài trợ cho các hoạt động khủng bố.

Chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt: Cập nhật các quy định nhằm ngăn chặn việc tài trợ cho việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Kết quả tích cực

Phúc trình của Ủy ban nói chung là tích cực, khen ngợi Tòa Thánh vì những nỗ lực không ngừng trong ba năm qua. Phúc trình nói rằng những tiến bộ này đã dẫn đến việc đánh giá được cải thiện về mức độ tuân thủ của Tòa Thánh đối với các khuyến nghị của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính.

Phúc trình được công bố trên trang web tổ chức của Ủy ban Moneyval xác nhận cam kết của Tòa Thánh trong việc duy trì và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động tài chính. Đánh giá tích cực này nhấn mạnh sự hợp tác hiệu quả giữa các cơ quan khác nhau trong khu vực pháp lý.

Cam kết minh bạch

Tuyên bố lưu ý rằng những cải tiến liên tục của Tòa Thánh phản ánh sự cống hiến của Tòa Thánh cho sự minh bạch tài chính và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời ghi nhận kết quả tích cực của Phúc trình theo dõi thường xuyên đối với “công việc chung của tất cả các cơ quan có thẩm quyền và sự liên tục với quá trình minh bạch hoàn toàn về tài chính trong đó có sự tham gia của thẩm quyền tài phán của Tòa Thánh (bao gồm cả Quốc gia Thành Vatican)”.

Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS