Tòa Thánh: quyền tự do tôn giáo bị vi phạm ở gần 1/3 các quốc gia trên thế giới

Nghe bài này

Tại Phiên họp thứ 55 của Hội đồng Nhân quyền đang diễn ra tại Genève, Đức Tổng Giám mục Balestrero, Quan sát viên của Tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng trên thế giới vẫn còn quá nhiều tình trạng vi phạm nhân quyền, tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo, tình trạng phân biệt đối xử và đàn áp các tín đồ tiếp tục gia tăng.

Đại diện Tòa Thánh nhấn mạnh rằng “tự do tôn giáo bị vi phạm ở gần một phần ba các quốc gia trên thế giới” và liên quan đến khoảng 4,9 tỷ người, theo dữ liệu từ tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ. Trong khi đó, ở một số nước phương Tây có sự phân biệt đối xử và kiểm duyệt tôn giáo, được thực hiện dưới chiêu bài bao dung và hòa nhập, và luật pháp nhằm chống lại ngôn từ thù hận thường bị lợi dụng để làm suy yếu quyền tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo.

Ngài hy vọng rằng trong quá trình làm việc của Hội đồng Nhân quyền, những vi phạm liên tục về các quyền cơ bản của con người sẽ được xác định và giải quyết, các nguyên nhân gốc rễ sẽ được xác định và các biện pháp tích cực sẽ được áp dụng để chấm dứt những điều này.

Đặt phẩm giá con người ở trung tâm của mọi quyết định

Đại diện Tòa Thánh nhắc lại lời Đức Thánh Cha Phanxicô trong Laudate Deum, “thế giới đang trở nên đa cực và đồng thời phức tạp đến mức cần có một khuôn khổ khác để hợp tác hiệu quả”, và cần phải “phản ứng với cơ chế toàn cầu” trước những thách thức “môi trường, y tế, văn hóa và xã hội, trên hết là để củng cố sự tôn trọng các quyền cơ bản nhất của con người”, thực hiện “một thủ tục mới cho quá trình ra quyết định và hợp pháp hóa các quyết định đó”.

Trí tuệ nhân tạo và các quyền cơ bản của con người

Đối với Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh, “phẩm giá con người cũng phải trở thành nguyên tắc chỉ đạo trong việc phát triển và sử dụng trí tuệ nhân tạo” và “sự tiến bộ trong lĩnh vực này phải tôn trọng các quyền cơ bản của con người”, phục vụ khả năng của con người chứ không phải cạnh tranh với nó, “nên thúc đẩy chứ không cản trở các mối quan hệ cá nhân, tình huynh đệ, tư duy phê phán và khả năng nhận thức”. Hơn nữa, “sự tôn trọng phẩm giá con người đòi hỏi chúng ta phải từ chối bất kỳ nỗ lực nào nhằm giảm tính độc đáo của con người thành dữ liệu xác định hoặc bị giảm xuống thành một thuật toán hoặc một tập hợp dữ liệu”. Do đó, chúng ta không thể “cho phép các hệ thống phức tạp tự động quyết định số phận của con người”. Vì vậy, “sự phát triển trí tuệ nhân tạo chỉ có thể được coi là thành công| khi hành động có trách nhiệm và ủng hộ các giá trị cơ bản của con người.

Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS