Tổng giáo phận Mễ Tây Cơ tạo ra trang web để chống lại các linh mục giả

Nghe bài này

Để xác định “các linh mục không có giấy phép mục vụ hoặc giấy phép giả”, Tổng Giáo phận Mễ Tây Cơ đã tạo ra một trang web liên kết với cơ quan ghi danh của tất cả các giáo sĩ, giáo phận và tu sĩ, cũng như các phó tế được thẩm quyền của Giáo Hội Công Giáo công nhận.

“Thật không may, có một số giáo sĩ không có giấy phép mục vụ hoặc đã huyền chức khỏi hàng giáo sĩ, và cả những người đóng giả làm linh mục”.

Theo Đức Cha Salvador González Morales, Giám Mục Phụ Tá tổng giáo phận Mexico, những người thường xuyên thực hiện hành vi này “để kiếm tiền” thường là “cựu chủng sinh, linh mục, thần học gia hoặc sinh viên có kiến thức nhất định về giáo lý nên tỏ ra biết họ đang cử hành điều gì”.

Đức Giám Mục cảnh báo rằng những người này hoạt động chủ yếu tại “các tu viện của các nữ tu, chẳng hạn như cử hành Thánh lễ hoặc cử hành các bí tích như Rước lễ lần đầu”. Trong bối cảnh này, ngài đưa ra lời kêu gọi “hãy cảnh giác” ngay khi “một linh mục hoặc phó tế đến nhà bạn”.

Ngoài danh sách hiện có thể được tham khảo, các tín hữu nên yêu cầu các linh mục cấp giấy chứng nhận giáo sĩ do Tổng Giáo phận cấp và tài liệu xác nhận giấy phép mục vụ hiện tại của họ.

Tương tự như vậy, Giám Mục Phụ Tá Mexico kêu gọi rằng “khi những người này xuất hiện”, họ phải thông báo cho linh mục giáo xứ hoặc Giám mục Đại diện của Khu vực tương ứng.

Pháp luật Mexico quy định hình phạt đối với những người thực hiện các hành vi tôn giáo mà không được Giáo hội công nhận. Theo Luật tôn giáo, tại mục 12 điều 29, những người này thậm chí có thể bị phạt tiền.

Đặng Tự Do

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS