Vẫn còn thời gian để nhận được ơn toàn xá trong Mùa Chay

Nghe bài này

Mùa Chay sắp kết thúc, tuy nhiên, vẫn còn nhiều thời gian để nhận được Ơn Toàn Xá trong Mùa Chay bằng 4 cách khác nhau.

Trước hết, Ơn Toàn Xá là gì?

Ơn Toàn Xá là ân sủng do Giáo hội ban cho chúng ta nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô, Mẹ Maria và tất cả các thánh để xóa bỏ hình phạt tạm thời do tội lỗi gây ra. Ơn Toàn Xá làm sạch tâm hồn như thể một người vừa được rửa tội.

Làm thế nào để chúng ta nhận được Ơn Toàn Xá trong Mùa Chay?

Các điều kiện luật định để được ơn toàn xá là xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha và từ bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi. Tuy nhiên, việc xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha có thể làm sau khi có thể. Như thế, bước đầu tiên, và quan trọng nhất, là quý vị và anh chị em phải dốc lòng từ bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi. Ngay khi có thể, xin đi xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha. Bên cạnh đó, chúng ta còn cần phải làm một trong bốn việc sau để nhận được Ơn Toàn Xá Mùa Chay.

Cách đầu tiên là dành ít nhất 30 phút để chầu Thánh Thể. Việc cầu nguyện trước Thánh Thể là điều quan trọng quanh năm. Như thế, tại sao không tham gia vào thực hành tốt đẹp này trong Mùa Chay và nhận thêm một số ân sủng?

Cách thứ hai là tham gia vào các Chặng Đàng Thánh Giá, suy niệm về cuộc Khổ nạn và Cái chết của Chúa. Các nhà thờ Công Giáo đều có chương trình đi đàng Thánh giá, dù đơn giản hay công phu. Chúng ta có thể tham gia cùng với cộng đoàn hay tự mình đi đàng tháng giá.

Tuy nhiên, có một số điều cần lưu ý. Sách hướng dẫn về ân xá của Tòa thánh, Ấn bản thứ tư, nói rằng phải có 14 chặng “đại diện cho 14 chặng của Giêrusalem.”

Sách hướng dẫn này cũng nhắc nhở chúng ta rằng “cần phải đi từ chặng này sang chặng tiếp theo”. Mặc dù, nếu có quá nhiều người và việc di chuyển sẽ gây ra sự bất tiện, thì ít nhất một người dẫn đàng Thánh giá phải di chuyển từ chặng này sang chặng khác. Nói cách khác, nếu anh chị em tham dự các chặng Đàng Thánh Giá với nhiều người tham gia và mọi người vẫn ở trong băng ghế trong khi linh mục di chuyển đến từng chặng, điều đó vẫn có giá trị.

Ơn Toàn Xá này thậm chí có thể được hưởng mỗi ngày một lần đối với những người có thể đến nhà thờ hàng ngày và muốn tự mình thực hiện các Chặng Đàng Thánh Giá.

Cách tiếp theo là đọc kinh Mân Côi “trong nhà thờ hoặc nhà nguyện, hoặc thậm chí trong gia đình, trong một cộng đồng tôn giáo, hoặc một hiệp hội của các tín hữu.”

Cách cuối cùng là đọc hoặc nghe Sách Thánh. Chỉ cần bảo đảm rằng anh chị em dành ít nhất nửa giờ cho Lời Chúa và sẽ được hưởng Ơn Toàn Xá.

Đặng Tự Do

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS