Ý cầu nguyện tháng 7 của Đức Thánh Cha

Nghe bài này

Thứ Năm vừa qua, Đức Đức Thánh Cha Phanxicô đã phát hành một thông điệp video để nói lên ý cầu nguyện cho tháng Bảy là cầu xin cho các gia đình luôn được yêu thương, tôn trọng nhau và được hướng dẫn…”

(Tin Vatican)

Đây là phong tục của Đức Thánh Cha, hàng tháng phát hành một thông điệp video để nói lên ý cầu nguyện của ngài.

Sau đây là toàn văn của ý cầu nguyện:

Gia đình cần phải được bảo vệ.

Dù gia đình đang phải đối diện với nhiều nguy hiểm: tốc độ sống cuồng nhiệt và nhiều căng thẳng…

Nhiều khi, cha mẹ quên dành giờ cho con cái.

Giáo hội cần nâng đỡ các gia đình, đồng hành với họ, giúp họ khám phá ra những phương cách giúp họ vượt qua những khó khăn…

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các gia đình luôn ắp đầy yêu thương, biết tôn trọng nhau và được hướng dẫn; và đặc biệt được Nhà nước bảo vệ.

Thanh Quảng sdb

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS