Ý định cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 5: Cầu nguyện cho các phó tế

Nghe bài này

Đức Thánh Cha Phanxicô hôm thứ ba vừa qua 5/5/20 phát đi một thông điệp video nói về ý cầu nguyện của Ngài trong tháng Năm này là “cầu nguyện cho các thầy phó tế, trung thành trong việc phục vụ Lời Chúa và người nghèo; đây là một biểu tượng tăng cường sinh lực cho toàn Giáo hội”.

Trong ý cầu nguyện cho tháng 5 năm 2020, Đức Thánh Cha Phanxicô xin mọi người nhớ cầu nguyện cho các phó tế vĩnh viễn, những người sống trong ơn gọi Phó tế của họ trong cuộc sống gia đình.

Sau dây là toàn văn ý chỉ đó:

Các thầy phó tế vĩnh viễn, không chịu linh mục.

Họ là một thành phần của giáo sĩ và sống ơn gọi của họ trong đời sống gia đình và với gia đình của họ.

Họ tận tâm phục vụ người nghèo, những người mang trong thân phận con người hình ảnh của Chúa Kitô đau khổ.

Họ là những người bảo vệ phục vụ trong Giáo hội.

Chúng ta hãy cầu nguyện xin cho các phó tế được trung thành trong việc phục vụ Lời Chúa và và bền bỉ phục vụ người nghèo, hầu trở nên dấu chỉ làm khởi sắc cho toàn Giáo hội.

Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Thánh Cha là sáng kiến “Video của Đức Giáo Hoàng” để cổ súy việc phổ biến cầu nguyện theo ý định của Đức Thánh Cha hàng tháng liên quan đến những nhu cầu cấp thiết mà nhân loại đang phải đối diện.

Thanh Quảng sdb

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

BÀI MỚI NHẤT

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS