4 giám mục và 41 linh mục Venezuela qua đời trong đại dịch Covid -19

Nghe bài này

Theo số liệu thống kê do Hội Đồng Giám Mục Venezuela công bố trong những ngày vừa qua, kể từ đầu đại dịch đến nay, Giáo hội Venezuela đã có 41 linh mục và 4 giám mục chết vì Covid-19.
Thống kê cho biết từ tháng 3/2020 đến tháng 12/2021, Giáo hội Venezuela đã có 413 linh mục và 26 giám mục bị nhiễm Covid-19, tức chiếm 20,77% tổng số giáo sĩ trong cả nước.

Có 41 linh mục và 4 giám mục qua đời, chiếm 10,25% tổng số linh mục và giám mục bị nhiễm virus, và nếu tính tổng số giáo sĩ Venezuela thì số linh mục qua đời chiếm 2,13%.

Bốn giám mục qua đời là Đức Tổng Giám mục Cástor Oswaldo Azuaje, Đức cha César Ortega, Đức Tổng Giám mục Tulio Chirivella, Đức Hồng y Jorge Urosa Savino.

Hầu hết các giáo phận, 38/41, đều có các giáo sĩ bị nhiễm Covid-19, trong đó 17 giáo phận có các ca tử vong do Covid-19. Tuổi của các vị qua đời từ 40 đến 90 tuổi, trung bình là 61 tuổi. Linh mục chết trẻ nhất là 36 tuổi.

Hiện nay, Giáo hội ở Venezuela có 2.068 linh mục, 345 phó tế vĩnh viễn và 60 giám mục.

Sau khi cho công bố các số liệu trên, Hội đồng Giám mục viết: “Giữa cuộc khủng hoảng toàn cầu do đại dịch gây ra, các linh mục không được nại lý do sợ Covid-19 mà sao lãng việc thi hành sứ vụ của mình, vào thời điểm mà mọi người tìm kiếm sự an ủi tinh thần và sự gần gũi với đức tin, vì thế các linh mục dâng hiến sự phục vụ của họ cho Giáo hội”.

Hội đồng Giám mục cũng nhắc lại rằng từ khi bắt đầu đại dịch Covid-19, Giáo Hội Venezuela đã kêu gọi các tín hữu tuân thủ các hướng dẫn về an toàn sinh học để ngăn ngừa lây nhiễm virus. Các Giám mục mời gọi các tín hữu tăng thêm lòng tin cậy nơi Chúa trong những lúc nguy cấp về sức khỏe và khuyến khích họ tiếp tục cầu nguyện. Các vị mục tử cũng nhấn mạnh rằng để ngăn chặn sự lây lan Covid-19 có hiệu quả, mọi người phải quan tâm đúng mức đến bản thân, gia đình và cộng đồng.

Ngọc Yến – Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS