ĐTC Phanxicô thành lập Tổ chức Vatican “Fratelli tutti”

Nghe bài này

Hôm 08/12/2021, Đức Thánh Cha thành lập Tổ chức Vatican “Fratelli tutti”, do Đức Hồng y Mauro Gambetti, Giám quản đền thờ Thánh Phêrô đứng đầu. Mục đích của Tổ chức là qua các sự kiện và kinh nghiệm, đầu tư vào sự phát triển văn hoá và tinh thần, để thúc đẩy các nguyên tắc của thông điệp Fratelli tutti.

Trong những tháng gần đây, Đức Hồng y Mauro Gambetti đã thông báo về sự ra đời trong tương lai của Tổ chức, nhằm “cùng nhau xây dựng một tương lai”: đối thoại, gặp gỡ và chia sẻ. Đó là những nguyên tắc đã được nói đến trong thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô được công bố vào ngày 03/10/2020.

Trong quyết định thành lập Tổ chức, Đức Thánh Cha viết: “Tôi hài lòng vì Cơ quan bảo trì và quản trị Đền thờ Thánh Phêrô (Fabbrica di San Pietro) cùng với một số tín hữu mong muốn hợp nhất để thiết lập một Tổ chức tôn giáo và thờ phượng nhằm cộng tác trong việc phổ biến các nguyên tắc được đề ra trong thông điệp Fratelli tutti, để khơi dậy xung quanh đền thờ Thánh Phêrô các sáng kiến liên quan đến tinh thần, nghệ thuật, đào tạo và đối thoại với thế giới”.

Đức Thánh Cha viết tiếp: “Tổ chức sẽ tuân theo quy định của Giáo luật, đặc biệt là bởi các quy tắc đặc biệt chi phối các Cơ quan của Tòa Thánh, bởi các cơ quan dân sự có hiệu lực tại Quốc gia Thành Vatican và theo Quy chế phụ lục mà tôi đồng thời chấp thuận”.

Thông cáo báo chí Tòa Thánh nêu rõ các mục đích của Tổ chức: “Các mục đích của Tổ chức được nêu trong điều 3 của Quy chế: Tổ chức có mục đích liên đới, đào tạo, phổ biến nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật thánh; thúc đẩy tính hiệp hành, văn hóa của tình huynh đệ và đối thoại”. Đặc biệt, “tổ chức các cách thức, sự kiện và kinh nghiệm để thúc đẩy tình huynh đệ và tình bạn xã hội giữa các Giáo hội, các tôn giáo khác nhau và giữa những người tin và chưa tin; thúc đẩy văn hóa hòa bình trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống, từ chiều kích cá nhân đến xã hội và chính trị; khuyến khích các dự án chăm sóc thụ tạo, bảo vệ tài nguyên môi trường trong sự liên đới quốc tế và trách nhiệm xã hội”.

Để thực hiện các hoạt động, Tổ chức sẽ do Đức Hồng y Mauro Gambetti làm Chủ tịch, và Hội đồng Quản trị gồm 9 thành viên; một Thị trưởng duy nhất; một Tổng Thư ký. Các cơ quan chỉ đạo của Tổ chức là một Hội đồng gồm các thành viên của các Bộ của Vatican liên quan đến sứ vụ của Tổ chức và Ủy ban Bền vững nơi đại diện cho các nhà hảo tâm của Tổ chức.

Ngọc Yến – Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS