7 Điều Mà Đức Giáo Hoàng Phanxico Thay Đổi

Nghe bài này

558159_10200243412201241_1878687402_n (1)_0_600x359_1

1.   Changed the golden throne by a wooden chair … something more appropriate for
the disciple of a carpenter.

Ngài ngồi trên ghế gỗ chứ không ngồi trên một ngai Vàng

2.   Did not want the gold-embroidered red stole,
heir of the Roman Empire, nor the red cape…

Ngài không mặc áo choàng ngắn màu đỏ và khăn quàng cổ có thêu chỉ Vàng

3. Uses same old black shoes, not the classic red.

Ngài vẫn mang đôi giày màu đen thường nhật chứ không mang màu đỏ.

3.   Uses a metal cross, not of rubies and diamonds.

Thánh giá đeo trên ngực bằng kim loại thường chứ không cẩn đá quý hoặc diamond.

5. His papal ring is silver, not gold.

Nhẫn Giáo Hoàng của Ngài bằng Bạc chứ không phải Vàng.

6. Uses the same black pants under the cassock,
to remember that he is a another priest.

Bên trong áo choàng trắng của GH, Ngài vẫn mặc quần đen để nhớ là Ngài vẫn là một Linh Mục.

Have you discovered the 7th?

Bạn đã tìm ra điểm thứ Bảy chưa ?

Removed the red carpet ..

Bục ghế ngồi của Ngài không trải thảm đỏ.

He is not interested in fame and applause …
Every day I like more Pope Francis !!!

Ngài không chú ý đến danh tiếng và tràng vỗ tay…

Mỗi ngày tôi một thích Đức Giáo Hoàng Phanxico hơn.

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS