Phó Con Cho Mẹ

Nghe bài này

IMG_1158

Trong làng Sarthe (nước Pháp) có một bác canh điền can đảm nhưng đơn độc, có đứa con hư, hầu như lần nào bắt gặp tụi trẻ con ăn cắp vật đều thấy có mặt con bác trong đó. Nhưng bác vẫn không la mắng hoặc đe dọa. Một hôm đầy rầu rĩ, bác dẫn con đến đền thờ kính Ðức Mẹ. Hai cha con tiến sát bàn thờ Mẹ, quì xuống, trịnh trọng và đầy tin tưởng, bác đọc to lời cầu xin:

“Lạy Ðức Mẹ, con đã bất lực về đứa con của con rồi, con xin trao phó cho Mẹ.”

Ðức Mẹ đã nhận lời trao phó và tin tưởng của bác canh điền. Lớn lên cậu được các cha thuộc dòng Trắng (Pères Oblats de Marie) nhận vào Ðệ tử Viện. Sau cậu trở nên vị Thừa sai miền Bắc cực và trở thành Giám mục Grouard ở xứ Alaska, một thành phố được thiết lập nên do ngài và đã lấy tên ngài để đời đời ghi nhớ ơn ngài.

Ngài đã trung thành mến yêu Ðức Mẹ, và đã lan tỏa lòng sùng mến ấy cho mọi người chung quanh. Ngài đã chết thánh thiện sau một đời sống anh hùng và gương mẫu, thọ 90 tuổi.

Những gì đã trao phó cho Ðức Mẹ, Mẹ đã triệt để giữ gìn.

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

BÀI MỚI NHẤT

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS