ALBUM Cảm Mến Ân Tình – Lm. Đa Minh Nguyễn Thức – Những Bài Hát Nhạc Đạo Hay Nhất

|>| Nghe bài này

ALBUM Cảm Mến Ân Tình
Với 10 tác phẩm Thánh Ca tôi yêu thích nhất. Hy vọng quý vị thưởng thức và cùng cầu nguyện chung với nhau.

 

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS