Bắt đầu soạn thảo Tài liệu Làm việc cho phiên họp thứ hai của Thượng HĐGM lần thứ XVI

Nghe bài này

Khoảng 20 nhà thần học từ khắp nơi trên thế giới đã đến Roma để bắt đầu công việc soạn thảo Tài liệu Làm việc cho phiên họp thứ hai của Đại hội đồng thường kỳ của Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI.

Với tài liệu Hướng tới tháng 10/2024, được gửi vào tháng 12 năm ngoái cho tất cả các Giám mục trên thế giới, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng đã yêu cầu các Giáo hội địa phương và các nhóm Giáo hội đào sâu hơn một số khía cạnh của Báo cáo Tổng hợp về chủ đề của Thượng hội đồng, bắt đầu từ câu hỏi hướng dẫn toàn bộ tiến trình: “Làm thế nào để trở thành một Giáo hội hiệp hành truyền giáo?”. Trong những tháng gần đây, các Giáo hội địa phương đã thực hiện công việc của mình bằng cách gửi đóng góp thông qua các Hội đồng Giám mục, các Giáo hội Công giáo Đông phương và các Cuộc họp Quốc tế của các Hội đồng Giám mục.

Đức Hồng Y Grech: Giáo hội hiệp hành, một thực tại sống động

Đức Hồng Y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng nói: “Tôi đặc biệt ấn tượng khi thấy sự tham gia của toàn thể cộng đoàn Giáo hội vào quá trình phân định lâu dài này. Ngoài những suy tư nhận được trong khi làm việc với Báo cáo Tổng hợp của Phiên họp đầu tiên, Ban Thư ký còn nhận được những chứng từ thực tế về cách các Giáo hội địa phương không chỉ hiểu về tính hiệp hành nhưng còn áp dụng vào thực tế. Giáo hội hiệp hành không phải là một giấc mơ cần thực hiện, nhưng đã là một thực tại sống động tạo ra tính sáng tạo và các mô hình quan hệ mới trong cùng một cộng đồng địa phương hoặc giữa các Giáo hội hoặc các nhóm Giáo hội khác nhau”.

Những đóng góp của các tu sĩ và các cha xứ

Tổng Thư ký Thượng Hội đồng cũng nhận được sự đóng góp từ Liên hiệp các Bề trên Tổng quyền các dòng nam (USG), Liên hiệp Quốc tế các Bề trên Tổng quyền các dòng nữ (UISG) và một số nhận xét thích hợp đến từ các tổ chức quốc tế, các đại học, các hiệp hội tín hữu hoặc các cộng đoàn và các cá nhân. Một nguồn suy tư quan trọng khác sẽ là các báo cáo do các cha xứ trình bày trong cuộc họp kéo dài ba ngày hồi tháng 4 vừa qua cho Thượng Hội đồng. Và từ ngày 04/6/2024, nhóm các nhà thần học và chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau sẽ phân tích tất cả tài liệu này.

Phân tích đầu tiên

Cha Giacomo Costa, Thư ký đặc biệt của Thượng hội đồng Giám mục XVI nói rõ: “Đây chưa phải là viết Tài liệu Làm việc cho Phiên họp thứ hai của Thượng hội đồng về hiệp hành, nhưng đúng hơn là phân tích ban đầu về các mối quan hệ và những thực hành tốt được thực hiện bởi các cộng đoàn địa phương, và sự phân định chung về các vấn đề và những suy tư về thần học nhằm chuẩn bị con đường cho việc soạn thảo Tài liệu làm việc thực sự”.

Công việc của nhóm quốc tế này, diễn ra sau những cánh cửa đóng kín, bắt đầu bằng nửa ngày tĩnh tâm và sẽ tiếp tục cho đến ngày 13/6. Các ngày sẽ được đánh dấu bằng những thời điểm làm việc khác nhau (cá nhân, phiên họp toàn thể và theo nhóm). Cử hành Thánh Thể hàng ngày và những giây phút cầu nguyện cá nhân sẽ đảm bảo rằng công việc diễn ra trong bầu khí cần thiết cho sự phân định.

Các bước tiếp theo

Quá trình soạn thảo Tài liệu Làm việc sẽ tiếp tục với các giai đoạn khác: một khi cấu trúc của tài liệu tương lai đã được xác định nhờ việc trình bày rõ ràng tài liệu nhận được từ các nhà thần học, Hội đồng Thường kỳ sẽ tiến hành phân định lần đầu về những gì đã được soạn thảo. Các giai đoạn soạn thảo tài liệu sẽ theo một hệ thống xác minh trên phạm vi rộng sẽ được thực hiện cho đến khi được Hội đồng Thường kỳ phê duyệt tài liệu và đệ trình lên Đức Thánh Cha để phê chuẩn cuối cùng. Việc công bố văn bản dự kiến trong vòng mười ngày đầu tiên của tháng Bảy. Thông tin về vấn đề này sẽ được cung cấp vào thời điểm thích hợp.

Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS