Các Giám mục châu Phi: Hiệp thông với ĐTC, nhưng chúc lành cho các cặp đồng tính sẽ gây tai tiếng

Nghe bài này

Trong một tuyên bố đề ngày 11/01/2024, Đức Hồng Y Fridolin Ambongo Besungu, Tổng Giám Mục Kinshasa, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Phi châu và Madagascar (SECAM), cho biết việc suy tư về Fiducia supplicans sẽ tiếp tục thực hiện trong các Giáo hội châu Phi, nơi tái khẳng định “sự gắn bó bền vững” của họ với Đức Thánh Cha, và nhấn mạnh quyền tự do lựa chọn của mỗi Giám mục trong Giáo phận về việc chúc lành này.

Tuyên bố với tựa đề “Không chúc lành cho các cặp đồng tính luyến ái trong các Giáo hội Phi châu” là một phản ứng của các Giám mục châu lục đối với Tuyên bố “Fiducia supplicans” của Bộ Giáo lý Đức tin ngày 18/12/2023 về việc có thể chúc lành cho các cặp sống chung “không hợp lệ”. Trong phần giới thiệu, văn bản nhấn mạnh “đã nhận được sự đồng ý của Đức Thánh Cha Phanxicô và Đức Hồng Y Cardinale Víctor Manuel Fernández, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin” và thể hiện sự tổng hợp quan điểm của các Hội đồng Giám mục.

Tuyên bố gồm bốn phần. Trong phần đầu tiên, các Giáo hội Phi châu tái xác nhận “sự gắn bó bền vững, hiệp thông với Người kế vị Thánh Phêrô, và trung thành với Tin Mừng”, đồng thời nhắc lại rằng “giáo lý của Giáo hội về hôn nhân và gia đình vẫn không thay đổi”: Fiducia supplicans tái khẳng định “quan điểm truyền thống này của Giáo hội và loại trừ một cách rõ ràng việc công nhận hôn nhân đồng giới”, được giảng dạy “không bị gián đoạn bởi Huấn quyền phổ quát của Giáo hội”. Do đó, đối với các Giám mục Phi châu, “các nghi thức và lời cầu nguyện, vốn có thể làm lu mờ định nghĩa về hôn nhân – như một sự kết hợp dành riêng, ổn định và bất khả phân ly giữa một người nam và một người nữ, mở ra cho việc truyền sinh – thì được coi là không thể chấp nhận được”.

Trong phần thứ hai, các Giám mục khuyến khích các giáo sĩ cung cấp sự chăm sóc mục vụ chào đón và hỗ trợ, đặc biệt cho các cặp sống chung trong những hoàn cảnh bất hợp lệ, và tái xác nhận những người có khuynh hướng đồng tính luyến ái phải được đối xử tôn trọng, nhắc nhở họ rằng sự kết hợp đồng giới là trái với ý muốn của Chúa và do đó không thể nhận được sự chúc lành của Giáo hội.

Trong phần thứ ba, văn bản nói rằng các Giám mục được tự do không chúc lành cho các cặp đồng tính trong Giáo phận. Quyết định này xuất phát từ mối lo ngại về sự nhầm lẫn và tai tiếng có thể xảy ra trong cộng đoàn Giáo hội. Giáo huấn của Giáo hội mô tả các hành vi đồng tính luyến ái là sự “rối loạn nội tại” (Bộ Giáo lý Đức tin, Tuyên ngôn Persona Humana, số 8) và trái với luật tự nhiên: “Các hành vi này nghịch với luật tự nhiên vì loại bỏ chủ đích truyền sinh của hành vi tính dục, cũng không xuất phát từ nhu cầu bổ túc thực sự về tình cảm và tính dục. Những hành vi này không thể chấp nhận được trong bất cứ trường hợp nào (Giáo lý Giáo hội Công giáo, số 2357)”.

Văn bản nhấn mạnh thêm: Ngoài những lý do Kinh Thánh, “bối cảnh văn hóa châu Phi, bắt nguồn sâu xa từ các giá trị của luật tự nhiên liên quan đến hôn nhân và gia đình, càng làm cho kết hợp đồng giới khó được chấp nhận, vì chúng bị coi là trái ngược với các chuẩn mực văn hóa và về bản chất là xấu”.

Phần thứ tư, tuyên bố viết rằng các Hội đồng Giám mục Phi châu đã tái khẳng định một cách mạnh mẽ sự hiệp thông với Đức Thánh Cha Phanxicô, đồng thời cho rằng việc chúc lành ngoài phụng vụ được đề xuất trong tuyên bố Fiducia supplicans không thể được thực hiện ở Phi châu vì có nguy cơ gây cớ vấp phạm. Các Giám mục nhắc lại: “Như Fiducia supplicans đã nói rõ, các giáo sĩ, cộng đoàn dòng tu, tất cả các tín hữu và những người thiện chí rằng, giáo lý của Giáo hội về hôn nhân và tính dục Kitô giáo vẫn không thay đổi. Vì lý do này, chúng tôi, các Giám mục Phi châu, không cho rằng việc Phi châu chúc lành cho các kết hợp đồng tính hoặc các cặp đồng giới là điều thích hợp bởi vì, trong bối cảnh của chúng tôi, điều này sẽ gây ra sự nhầm lẫn và sẽ mâu thuẫn trực tiếp với đặc tính văn hóa của các cộng đồng Phi châu. Văn phong của Fiducia supplicans vẫn còn quá tinh tế để những thường dân có thể hiểu được. Hơn nữa, vẫn rất khó thuyết phục rằng những người đồng tính sống trong một cuộc hôn nhân ổn định không đòi hỏi tính hợp pháp về tình trạng của họ”.

Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS