Các Giám mục Hoa Kỳ phản đối Đạo luật Bình đẳng

Nghe bài này

Năm giám mục chủ tịch của các Ủy ban thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã viết thư cho Quốc hội, phản đối Đạo luật Bình đẳng (H.R. 5), dự kiến sẽ được Hạ viện Hoa Kỳ bỏ phiếu trong tuần này.

Năm Giám mục là chủ tịch của các Ủy ban Tự do Tôn giáo, Bảo vệ Sự sống, Hôn nhân, Giáo dục Công giáo và Phát triển Con người. Các Giám mục viết: “Chúng tôi viết thư này để chia sẻ sự ủng hộ của chúng tôi đối với các luật bảo vệ phẩm giá và đảm bảo sự tôn trọng dành cho tất cả mọi người, cũng như mối quan tâm sâu sắc của chúng tôi đối với Đạo luật Bình đẳng năm 2021” (H.R. 5).

Các Giám mục nhắc lại sự cần thiết phải bảo vệ phẩm giá con người, bởi vì mỗi người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa và vì vậy phải được đối xử phù hợp, bằng sự tôn trọng và lòng trắc ẩn. Điều này phải được thể hiện trong các hoạt động dịch vụ bác ái của Giáo hội đối với mọi người, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo hay bất cứ đặc điểm nào khác. Điều này có nghĩa là quyền có việc làm hợp pháp của mọi người phải được tôn trọng, không phân biệt đối xử bất công. Và những người có niềm tin khác nhau phải được tôn trọng.

Các Giám mục cảnh báo về những mối đe dọa do luật gây ra cho cả những người có và không có niềm tin, liên quan đến hậu quả đối với các tổ chức từ thiện và những người thụ hưởng, chăm sóc sức khỏe và các quyền khác của lương tâm, những người đóng thuế tài trợ cho việc phá thai, tự do ngôn luận, thể thao dành cho phụ nữ và các cơ sở dành riêng cho giới tính, v.v. Các Giám mục viết: “Đạo luật Bình đẳng thể hiện việc Quốc hội áp đặt những quan điểm mới và chia rẽ về ‘giới’ đối với các cá nhân và tổ chức. Điều này bao gồm việc loại bỏ sự khác biệt giới tính và trình bày sai lệch về ‘giới tính’ như một cấu trúc xã hội đơn thuần. Thay vì khẳng định phẩm giá con người, Đạo luật Bình đẳng sẽ phân biệt đối xử với những người có đức tin”.

Ngọc Yến – Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

BÀI MỚI NHẤT

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS